Buletin Pendidikan Khas Jilid 1, Bil.1/ 2009

Buletin ini merupakan keluaran sulung. Isi kandungan terdiri daripada:

 • Perutusan: Pengarah Bahagian Pendidikan Khas, KPM; Dekan PPIP; Penyelaras Program Pendidikan Khas PPIP.
 • Logo program pendidikan khas.
 • Infrastruktur Bilik Pendidikan Khas.
 • ePKhas (Repository sumber multimedia untuk pendidikan khas).
 • Sejarah Penubuhan Program Pendidikan Khas, PPIP
 • Jasa En. Sarib b. Selamat
 • Aktiviti Program Pendidikan Khas.
 • Hari Tongkat Putih Sedunia.
 • Bengkel Latihan Orientasi dan Mobiliti.
 • Hari Interaksi Sukan OKU USM.
 • Karya pelajar: Sawan dalam kalangan kanak-kanak dan bagaimana menolong.