Buletin Pendidikan Khas Jilid 2 Bil. 1/2010

Isi kandungan

 • Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelahiran Anak Kurang Upaya
 • Kemahiran Vokasional bagi Pelajar Bermasalah Pembelajaran
 • Rancangan Pendidikan Individu, Rancangan Pengajaran Harian & Rancangan Pengajaran Individu
 • Majlis Berbuka Puasa Program Pendidikan Khas USM
 • Masalah Pendengaran
 • Kem Integrasi Satu Malaysia Murid-murid Masalah Pembelajaran Di S.M.K. Jelutong, P. Pinang
 • Bengkel Bahasa Isyarat
 • Program Tautan Kasih Sinar Harapan 2009
 • Ulasan Keratan Akhbar 2009 Tentang Orang Kurang Upaya
 • Majlis Berbuka Puasa & Gotong-Royong Palapes Laut USM Bersama Warga Sekolah Pendidikan Khas Alma
 • Tahniah & Syabas: Pelajar Tahun Akhir Pendidikan Khas 2010
 • ePKhas Memenangi Anugerah Emas & Perak di Peringkat Kebangsaan