Buletin Pendidikan khas Jilid 2 Bil 2/2010

cover_jld2bil2_2010.png

Buletin Pendidikan Khas Jilid 2 Bil: 2/2010

Antara Isi Menarik Jilid ini:

* Pra-pelancaran eKodBrailleBM

* Interaksi untuk Transformasi

* Membina Rancangan Pengajaran Harian untuk Kelas Integrasi Masalah Pembelajaran

* Pengesanan Awal dan Intervensi Kanak-kanak Masalah Pendengaran

* Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelahiran Anak Kurang upaya