1 (Lemah)

Mengenal Abjad

Mengikut menggunakan jari ke atas abjad kertas pasir.