3 (Tinggi)

Kisah Tam dan Tina

Mengisahkan sekumpulan semut  yang saling tolong-menolong sekumpulan kumbang hitam ketika dalam kesusahan.

Origami-PPT

Menceritakan bagaimana untuk membuat origami burung jinjang.