2 (Sederhana)

KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
NOOR AZLIA BINTI ABD. RAHMAN & NURUL SYAFIQAH BINTI AHMAD.

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
4.2 Membina dan membaca perkataan dan rangkai kata.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
1. Mengeja beberapa perkataan yang diberikan oleh guru. 2. Membina dan membaca perkataan yang terhasil daripada huruf–huruf terpilih iaitu huruf "s" dan huruf "b".
Objektif: 
Di akhir pembelajaran murid dapat; 1. Mengeja perkataan daripada huruf (s dan b) dengan tepat. 2. Membina dan membaca perkataan daripada huruf (s dan b) dengan 80 peratus betul.
Kemahiran Sedia Ada: 
Pengetahuan Sedia Ada Murid : 1. Murid boleh menyebut huruf kecil dari a hingga z. 2. Murid dapat membunyikan huruf vokal (a, e, i, o, u).
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Bermain permainan pilih, teka dan padankan. 2. Mengeja perkataan sambil menunjukkan gambar. 3. Menyebut suku kata daripada huruf (s dan b). 4. Menggabungkan suku kata bagi membentuk perkataan. 5. Aktiviti padanan suku kata berpandukan gambar. 6. Membaca perkataan daripada huruf (s dan b).
Bahan Bantu Mengajar: 
Whiteboard, kad bergambar, kad perkataan, LCD, projektor dan lembaran kerja.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

-Guru bermain permainan pilih, teka dan padankan bersama dengan murid.

1. Guru menyuruh murid memilih salah satu kad bergambar yang mempunyai suku kata awalan (cth: ba, ma, bu, mu) di dalam kotak.

2. Murid diminta untuk memadankan kad bergambar yang diperoleh dengan objek yang ada di sekeliling yang mempunyai suku kata yang sama.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru meminta murid menunjukkan benda di dalam kelas yang bermula dengan perkataan "ba, ma, bu, dan mu". Contohnya, buku.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru memberitahu murid hari ini mereka akan belajar membina dan membaca perkataan yang terhasil daripada huruf–huruf terpilih iaitu huruf "s" dan huruf "b".

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menunjukkan kad perkataan yang bermula dengan huruf b dan s. 2. Guru mengeja perkataan tersebut dengan jelas dan kuat. 3. Guru menyuruh murid mengeja perkataan bersama-sama sambil menunjukkan gambar menggunakan jari.
Langkah Kedua
1. Guru menyuruh murid menyebut suku kata yang membentuk perkataan daripada huruf (s dan b). 2. Guru meminta murid menggabungkan suku kata bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar dan menyebutnya. 3. Seterusnya, guru meminta murid membuat aktiviti padanan suku kata berpandukan gambar.
Langkah Ketiga
1. Guru meminta murid membaca perkataan daripada huruf (s dan b) yang dihasilkan daripada kad huruf. 2. Semasa murid membaca, guru boleh menilai tahap penguasaan murid di dalam membaca perkataan.

Penilaian

Latihan Kendiri
1. Murid mengeja perkataan yang ditunjukkan oleh guru. 2. Murid menyebut sukukata yang ditunjukkan oleh guru. 3. Murid memadankan perkataan dengan gambar. 4. Murid membaca perkataan daripada huruf (s dan b).

Penutup Pengajaran

Guru merumuskan pelajaran dengan bermain permainan ‘dam’.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
1. Guru meminta murid mencari dan membentuk perkataan yang mempunyai huruf awalan ‘b dan s’ untuk dituliskan dalam buku latihan. Cth: baju, siku, buku, dan lain-lain. 2. Latihan pengukuhan diberikan sebagai kerja rumah.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 5564 kali
Mencari perkataan sukar dalam petikan cerita bertajuk “Cipot Seekor Anak Tupai”.

Cari perkataan sukar.

Mencari perkataan sukar dalam petikan cerita bertajuk “Cipot Seekor Anak Tupai”.

Kemahiran membaca teks.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
NUR HAFIQA SABARANI & SITI SHARA DOLLAH.

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Membaca perkataan sukar, ayat dan petikan teks.
Objektif: 
Pada akhir pengajaran, murid dapat; A. Membaca perkataan yang sukar dalam petikan. B. Membaca setiap ayat yang ditunjukkan dengan sekurang-kurangnya 70% betul. C. Membaca 5 ayat pertama dalam petikan dengan bantuan guru. D. Membaca keseluruhan teks tanpa bantuan guru.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid sudah boleh kenal huruf dan membaca perkataan.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Guru tunjukkan perkataan sukar, murid membaca dengan bantuan. 2. Murid membaca satu demi satu ayat. 3. Murid membaca lebih daripada satu ayat yang berturutan. 4. Murid membaca teks.
Bahan Bantu Mengajar: 
Power point.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

Guru tunjuk gambar tupai.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru tanya murid tentang tupai.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru menerangkan tujuan pembelajaran kepada murid iaitu membaca sebuah cerita.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru mengeluarkan perkataan yang sukar daripada teks. 2. Guru meminta murid membaca perkataan pada skrin. 3. Guru meminta murid mencari perkataan tersebut dalam teks iaitu "Sekeluarga", "Menasihatinya", "Menyedari", "Malang", "Mendengar" dan "Seminggu".
Langkah Kedua
1. Guru membaca ayat pertama pada teks. 2. Guru meminta murid membaca ayat tersebut. 3. Guru mengulangi dua langkah di atas untuk ayat yang berikutnya.
Langkah Ketiga
1. Guru meminta murid membaca lima ayat yang sama dengan bantuan guru. 2. Guru membaca lima ayat pertama dalam petikan teks sambil menunjuk setiap patah perkataan. 3. Kemudian, guru membaca keseluruhan teks. 4. Seterusnya, guru dan murid membaca teks bersama. 5. Guru meminta murid bercerita berdasarkan urutan gambar.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Guru membimbing murid membaca perkataan sukar, ayat satu persatu dan keseluruhan teks.
Latihan Kendiri
Murid membaca keseluruhan teks.

Penutup Pengajaran

Guru membaca teks bersama-sama murid.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid menyusun ayat untuk membentuk teks.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 2831 kali

Sistem Nombor.

Bidang:
Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Mohd Harith Mohd Rahim @ Mohd Noor & Fatma Aishah Kadir.

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
2.3 Menentukan nilai nombor.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Menamakan, menentukan dan menulis nombor kurang daripada 100 dan lebih daripada 10 mempunyai nilai tempat puluh dan sa.
Objektif: 
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: a) Menamakan, menentukan dan menulis nombor kurang daripada 100 dalam lembaran kerja dengan tepat dan b) Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor kurang daripada 100 dalam aktiviti bersama guru dengan tepat
Kemahiran Sedia Ada: 
a) Murid sudah tahu nilai-nilai nombor 0 hingga 100. b) Murid sudah boleh menulis angka dan membilang satu-satu hingga 100.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Membilang dan menyebut kumpulan sa. 2. Membilang dan mengumpul semula dengan cara mengumpul sepuluh-sepuluh dan sa. 3. Membilang dan menyebut kumpulan puluh. 4. Mengumpul, membilang dan menyebut semula kumpulan puluh dan sa.
Bahan Bantu Mengajar: 
Batang chopstik bagi mewakili sa, ikatan kayu chopstik sepuluh mewakili puluh, kad angka dan kad rumah angka.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

Guru meminta murid keluar untuk membilang kayu chopstik, secara satu persatu dan meminta murid mengikat secara sepuluh-sepuluh.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Meminta murid membilang menggunakan pembilang dan menyebut.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru mengaitkan aktiviti tadi dengan pelajaran hari ini iaitu murid akan menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor kurang daripada 100.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menyediakan papan puluh dan sa di atas meja murid. 2. Guru memberi soalan. 3. Murid dibimbing untuk membilang batang chopstik mewakili sa. 4. Murid dibimbing untuk membilang sekumpulan kayu chopstik mewakili puluh. 5. Guru menerangkan konsep nilai tempat puluh dan sa kepada murid. 6. Murid mengumpul sekumpulan kayu chopstik tadi dan membilang sambil menyebut. 7. Aktiviti diulang bagi nombor lain.
Langkah Kedua
Guru menampal bentuk-bentuk berikut di papan tulis dan menegaskan kepada murid;
Langkah Ketiga
1. Kemudian murid dibimbing membina semula nombor di atas papan tulis. 2. Guru mengisikan mana-mana dua petak dan murid melengkapkannya.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Murid dibimbing membina semula nombor di atas papan tulis.
Latihan Kendiri
Guru memberi lembaran kerja berkaitan pengajaran.

Penutup Pengajaran

Guru merumuskan pengajaran dan bersoal jawab dengan murid berkaitan pembelajaran pada hari ini.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Aktiviti latih tubi berkaitan pengajaran.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 4461 kali