Matematik

Tambah dan tolak

Power point ini menunjukkan cara tambah dan tolak melalui nilai wang.
Disediakan oleh Solehuddin bin Ismail dan Rizal Iskandar bin Othman.
Disyarahkan oleh Dr Lee Lay Wah.

Bentuk-bentuk

Power point yang menunjukkan bentuk-bentuk objek di sekeliling.
Disediakan oleh Baseri bin Remping dan Redzuan bin Saad.
Disyarahkan oleh Dr Lee Lay Wah.

Numbers

Murid diajar membilang nombor 1 hingga 5. Terdapat aktiviti mengenal nombor.
Dihasilkan oleh: Jamilah bt. Lajuma dan Adeela bt. Rashidi Dibimbing oleh Dr Lee Lay Wah.