Pendidikan Moral

Belas Kasihan

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Nani Surianey Zain dan Sabrinna Bte Mat Dusin

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
11.0 Sikap Belas Kasihan 11.1 Mengamal sikap belas kasihan.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Isi pelajaran hari ini adalah mengenal dan memahami nilai murni iaitu belas kasihan serta perkaitan antara kedua-duanya.
Objektif: 
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Murid dapat mengenal konsep nilai murni iaitu belas kasihan melalui tayangan video dan lembaran kerja. 2. Murid dapat menjelaskan konsep yang dipelajari semasa soal jawab. 3. Murid dapat membezakan nilai belas kasihan atau tidak dalam setiap tindakan dengan tepat.
Kemahiran Sedia Ada: 
• Murid sudah boleh membaca petikan dengan baik • Murid pernah mengaplikasikan tingkah laku belas kasihan dalam kehidupan. • Murid sudah dapat mengenal antara manusia dan haiwan.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Menyaksikan 'slide show' ‘Belas Kasihan Terhadap Haiwan’. 2. Menonton tayangan video belas kasihan terhadap haiwan. 3. Seterusnya menyaksikan tayangan video ringkas belas kasihan terhadap manusia. 4. Aktiviti pengukuhan kendiri: • Murid mencuba permainan multimedia interaktif yang disediakan oleh guru. 5. Aktiviti bersama rakan sebaya (mengikut lembaran kerja yang disediakan oleh guru) • Mengisi tempat kosong berdasarkan cerita yang ditunjukkan. • Memadankan gambar dengan penyataan yang betul. • Menyusun semula petikan cerita ‘Belas Kasihan Terhadap Haiwan’. 6. Guru menjelaskan dan mengaitkan semua aktiviti di atas merujuk kepada objektif pengajaran dalam masa yang sama menjelaskan tingkah laku tersebut menggunakan contoh yang lain (cara lain untuk belas kasihan kepada bintang, manusia dan tumbuhan) Misalnya: belas kasihan = simpati
Bahan Bantu Mengajar: 
1. Power Point (Kisah Teladan dan video ringkas) 2. Lembaran kerja 3. Kad Gambar

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

a) Set Induksi:
• Guru menceritakan apa yang akan dipelajari pada hari ini
Contoh: Pelajaran hari ini ialah mempelajari salah satu dari nilai murni dalam kehidupan iaitu ‘Belas Kasihan’.
• Guru akan memperdengarkan bunyi suara kucing melalui audio dan meminta murid meneka bunyi tersebut. Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang bunyi yang mereka dengar. (Bunyi kucing yang sangat berlainan itu mungkin meminta makanan atau lapar)

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Imbas kembali pelajaran yang lalu: • Guru meminta murid mengingat kembali aktiviti membaca petikan. • Guru meminta murid memberikan contoh beberapa jenis haiwan.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
• Guru memberitahu murid yang mereka akan belajar tingkah laku nilai murni iaitu belas kasihan.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
- Guru memastikan murid duduk dalam keadaan yang bersedia untuk menerima pembelajaran - Guru menayangkan 'slide show' kisah belas kasihan terhadap haiwan. - Guru menayangkan video ringkas belas kasihan terhadap haiwan - Guru menayangkan video ringkas belas kasihan terhadap manusia - Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan ketiga-tiga video yang telah ditayangkan tadi.
Langkah Kedua
- Guru menunjukkan kepada murid aktiviti permainan yang guru sediakan. - Beberapa contoh permainan multimedia interaktif - Murid mencuba permainan multimedia interaktif seorang demi seorang - permainan perlu disertai dengan penerangan
Langkah Ketiga
- Guru menjelaskan aktiviti seterusnya - Guru membahagikan murid dalam kumpulan kecil - Setiap kumpulan diberi tugasan yang berbeza mengikut lembaran kerja - Kumpulan A : Mengisi tempat kosong - Kumpulan B : Menyusun petikan mengikut susunan cerita - Kumpulan C :Memadankan penyataan yang sesuai dengan gambar Langkah keempat - Guru memastikan semua murid melengkapkan semua lembaran kerja - Guru dan murid bersama-sama berbincang mendapatkan jawapan yang betul bagi setiap lembaran kerja

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Menjelaskan konsep nilai murni iaitu belas kasihan melalui teknik soal jawab. 2. Membezakan nilai belas kasihan 3. Mengaplikasikan tingkah laku belas kasihan dalam kehidupan seharian
Latihan Kendiri
- Permainan multimedia interaktif yang pelbagai

Penutup Pengajaran

- Guru dan murid bersoal jawab mengenai pelajaran hari ini. - Guru dan murid menceritakan semula apa yang mereka fahami berdasarkan pengajaran hari ini.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
- Murid boleh mempraktikan tingkah laku belas kasihan dalam kehidupan - Murid akan mempelajari tingkah laku ( nilai murni yang lain berdasarkan sukatan mata pelajaran pendidikan moral).
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 2808 kali

Belas Kasihan-PPT

Slide-slide ini menunjukkan belas kasihan kepada binatang, manusia dan tumbuh-tumbuhan.

Tingkah Laku

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Nurul Aisyah Binti Kasim & Norhafiza Binti Mohd Kamarulzaman

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
2.0 Menjaga keselamatan dan kehormatan diri. 2.2 Mengamalkan tingkah laku yang diterima oleh masyarakat.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Mengenal tingkah laku yang diterima oleh masyarakat dan tidak.
Objektif: 
Di akhir pengajaran, murid dapat 1. Mengenalpasti tingkah laku yang diterima oleh masyarakat berdasarkankan gambar dan powerpoint. 2. Membezakan tingkah laku yang diterima oleh masyarakat dan sebaliknya berdasarkan gambar dan soal jawab.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid telah didedahkan dengan tingkah laku dan menegah tingkahlaku yang kurang baik semasa di dalam kelas.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Mengenal pasti tingkah laku yang diterima oleh masyarakat berdasarkan gambar yang ditunjukkan. 2. Membezakan tingkah laku yang diterima oleh masyarakat dan sebaliknya. 3. Membuat demonstrasi tingkah laku yang diterima oleh masyarakat. 4. Mengaplikasi tingkah laku sesuai yang diterima oleh masyarakat di dalam kelas. 5. Mengamalkan tingkah laku yang diterima oleh masyarakat.
Bahan Bantu Mengajar: 
1. Video, gambar, lembaran kerja, slide power point.
Sokongan Tingkah Laku Positif: 
Peneguhan positif diberikan kepada murid yang bekerjasama.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1.Guru menunjukkan beberapa gambar tingkahlaku baik dan tidak baik kepada murid.
2.Guru bertanya kepada murid tentang gambar tersebut.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
1. Guru mengingatkan kembali tingkah laku baik yang selalu dilakukan di kelas.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1.Guru menunjukkan beberapa gambar berkaitan tingkahlaku baik dan tidak baik kepada murid. Contohnya tidak beratur, membuang sampah merata-rata, membantu orang dalam kesusahan. 2. Guru bertanya kepada murid tingkah laku yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Contoh soalan ialah: • Apakah tingkah laku yang ditunjukkan? • Adakah tingkah laku yang ditunjukkan baik atau tidak baik? 4. Murid menjawab soalan guru dan memuji semua murid pandai. 5. Guru memperkenalkan isi pelajaran hari ini yang bertajuk “Tingkahlaku yang diterima oleh masyarakat”.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menjelaskan tingkah laku baik dan tidak baik serta kenapa perlu melakukannya. 2. Guru bertanya kepada setiap murid contoh tingkahlaku baik yang biasa dilakukan sama ada di kelas atau di rumah. 3. Murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru. 4. Guru memberi pujian kepada murid. 6. Guru menyatakan bahawa hari ini akan belajar membezakan tingkah laku baik dan tidak baik.
Langkah Kedua
1. Guru menunjukkan video berkaitan tingkahlaku yang diterima oleh masyarakat • Beratur • Membuang sampah di tempat yang betul • Membantu orang dalam kesusahan 2. Guru bertanya secara rawak kepada murid tentang video yang telah ditayangkan. Contoh soalan • Apakah tingkahlaku yang sedang dilakukan di dalam video ini? • Adakah tingkahlaku tersebut baik atau tidak baik? • Mengapa perlu melakukan tingkahlaku yang baik? 3. Murid memberi respon terhadap soalan guru. 4. Guru memberi pujian. 5. Guru berbincang bersama murid beberapa contoh lain berkaitan tingkahlaku yang dipelajari hari ini, kemudian menulis di papan putih. Contohnya • Beratur untuk membeli makanan di kantin, menaiki van sekolah dan semasa perhimpunan pagi. • Membuang sampah di dalam bakul sampah di dalam kelas. 6. Guru menyebut contoh tingkahlaku yang ditulis dan meminta murid mengulanginya. 7. Murid mengulang semula apa yang disebut oleh guru. Objek Pembelajaran: Video dalam power point.
Langkah Ketiga
1. Guru menunjukkan contoh gambar tingkah laku baik dan tidak baik (rujuk power point). 2. Murid menjawab lembaran kerja yang diberikan oleh guru dalam slide power point.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Latihan multimedia dalam power point. • Murid memadankan gambar dengan tingkah laku yang betul. • Murid mengisi tempat kosong dengan ayat yang sesuai. • Murid mengenal pasti tingkah laku mengikut kumpulan.
Latihan Kendiri
1. Guru memberi lembaran kerja kepada setiap murid. 2. Guru meminta murid menyiapkan lembaran kerja yang diberi. 3. Guru memastikan semua murid menyiapkan lembaran kerja. 4. Guru membimbing murid yang lemah. 5. Selepas murid menyiapkan tugasan, guru membincangkan jawapan bersama murid.

Penutup Pengajaran

1. Peneguhan berbentuk pujian dan ganjaran diberikan kepada setiap murid. 2. Guru merumuskan isi pelajaran yang diajar pada hari ini.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
1.Murid boleh mengamalkan tingkah laku yang dipelajari dalam kehidupan seharian. 2. Guru menyuruh pelajar menyenaraikan tingkah laku yang diperhatikan semasa di rumah.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 3185 kali