Pendidikan Moral

Sikap Berjimat Cermat

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Noor Azlia Bt Abdul Rahman dan Saidatul Aini Bt Jubaidi

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
14.1 Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam kehidupan seharian 14.2.1 Kepentingan sikap sederhana
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Amalan berjimat cermat membawa keuntungan.
Objektif: 
1) Murid dapat menyatakan secara lisan kepentingan mengamalkan sikap berjimat cermat/amalan sederhana dalam kehidupan. 2) Murid dapat menyenaraikan cara menjimatkan wang, air dan pelbagai lagi dalam kehidupan. 3) Murid dapat mengamalkan sikap berjimat cermat dan sederhana dalam kehidupan seharian.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid sudah tahu membezakan sikap yang baik dan buruk.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Menunjukkan video tentang amalan berjimat cermat dan bersederhana dalam kehidupan. 2. Memperkenalkan contoh-contoh amalan berjimat cermat di dalam kehidupan. 3. Menyatakan kesan sikap berjimat cermat dalam kehidupan.
Bahan Bantu Mengajar: 
Video multimedia, gambar situasi, power point dan lembaran kerja.
Sokongan Tingkah Laku Positif: 
Peneguhan positif seperti tepukan kepada murid yang berjaya menjawab soalan.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

Guru menunjukkan 1 gambar tentang kehidupan seharian yang berkaitan dengan amalan berjimat cermat dan sikap bersederhana.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru meminta murid menyenaraikan sikap baik dan buruk berdasarkan video dalam set induksi.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1. Guru memperkenalkan contoh-contoh sikap berjimat cermat dalam kehidupan seharian. 2. Contohnya -Berjimat cermat dalam keewangan -Berjimat cermat dalam menggunakan air -Berjimat cermat dalam menggunakan wang 3. Guru menerangkan tentang setiap contoh amalan-amalan berjimat cermat.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1.Guru menyatakan cara berjimat cermat dalam kehidupan seharian. Contohnya : 1) Amalan berjimat cermat dalam kewangan melalui • amalan menabung 2) Amalan berjimat cermat dalam menggunakan air • Menutup paip air ketika tidak digunakan contohnya ketika memberus gigi. 3) Amalan berjimat cermat dalam menggunakan elektrik • Menutup kipas dan lampu ketika keluar dari bilik.
Langkah Kedua
Guru memberitahu kepentingan amalan berjimat cermat melalui penggunaan video. Kepentingan berjimat cermat 1) Dalam penggunaan wang • Untuk menjamin masa depan 2) Dalam penggunaan air • Supaya tidak membazir air 3) Dalam penggunaan elektrik • Supaya tidak membazir elektrik
Langkah Ketiga
1) Guru menguji kefahaman murid dengan latihan yang telah disediakan. 2) Guru meminta murid membuat padanan gambar yang betul. 3) Guru meminta murid memilih gambar yang menunjukkan amalan berjimat cermat yang betul. 4) Guru meminta murid menjawab soalan kefahaman mengenai tajuk pelajaran dan soalan mengenai cerita yang telah disampaikan iaitu “Berjimat cermat mendatangkan keuntungan”.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Guru membimbing murid menyelesaikan latihan satu persatu untuk mengukuhkan kefahaman mereka.
Latihan Kendiri
Apabila murid telah berjaya menjawab semua soalan dalam uji minda pertama, latihan lanjutan akan diberikan sebagai kerja rumah.

Penutup Pengajaran

Guru memaparkan satu cerita teladan dan menyimpulkan pelajaran hari itu dengan sesi soal jawab.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid boleh menyatakan kepentingan dan menyenaraikan kesan dari amalan berjimat cermat.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 9793 kali

Belas Kasihan

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Nani Surianey Zain dan Sabrinna Bte Mat Dusin

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
11.0 Sikap Belas Kasihan 11.1 Mengamal sikap belas kasihan.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Isi pelajaran hari ini adalah mengenal dan memahami nilai murni iaitu belas kasihan serta perkaitan antara kedua-duanya.
Objektif: 
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat: 1. Murid dapat mengenal konsep nilai murni iaitu belas kasihan melalui tayangan video dan lembaran kerja. 2. Murid dapat menjelaskan konsep yang dipelajari semasa soal jawab. 3. Murid dapat membezakan nilai belas kasihan atau tidak dalam setiap tindakan dengan tepat.
Kemahiran Sedia Ada: 
• Murid sudah boleh membaca petikan dengan baik • Murid pernah mengaplikasikan tingkah laku belas kasihan dalam kehidupan. • Murid sudah dapat mengenal antara manusia dan haiwan.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Menyaksikan 'slide show' ‘Belas Kasihan Terhadap Haiwan’. 2. Menonton tayangan video belas kasihan terhadap haiwan. 3. Seterusnya menyaksikan tayangan video ringkas belas kasihan terhadap manusia. 4. Aktiviti pengukuhan kendiri: • Murid mencuba permainan multimedia interaktif yang disediakan oleh guru. 5. Aktiviti bersama rakan sebaya (mengikut lembaran kerja yang disediakan oleh guru) • Mengisi tempat kosong berdasarkan cerita yang ditunjukkan. • Memadankan gambar dengan penyataan yang betul. • Menyusun semula petikan cerita ‘Belas Kasihan Terhadap Haiwan’. 6. Guru menjelaskan dan mengaitkan semua aktiviti di atas merujuk kepada objektif pengajaran dalam masa yang sama menjelaskan tingkah laku tersebut menggunakan contoh yang lain (cara lain untuk belas kasihan kepada bintang, manusia dan tumbuhan) Misalnya: belas kasihan = simpati
Bahan Bantu Mengajar: 
1. Power Point (Kisah Teladan dan video ringkas) 2. Lembaran kerja 3. Kad Gambar

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

a) Set Induksi:
• Guru menceritakan apa yang akan dipelajari pada hari ini
Contoh: Pelajaran hari ini ialah mempelajari salah satu dari nilai murni dalam kehidupan iaitu ‘Belas Kasihan’.
• Guru akan memperdengarkan bunyi suara kucing melalui audio dan meminta murid meneka bunyi tersebut. Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang bunyi yang mereka dengar. (Bunyi kucing yang sangat berlainan itu mungkin meminta makanan atau lapar)

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Imbas kembali pelajaran yang lalu: • Guru meminta murid mengingat kembali aktiviti membaca petikan. • Guru meminta murid memberikan contoh beberapa jenis haiwan.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
• Guru memberitahu murid yang mereka akan belajar tingkah laku nilai murni iaitu belas kasihan.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
- Guru memastikan murid duduk dalam keadaan yang bersedia untuk menerima pembelajaran - Guru menayangkan 'slide show' kisah belas kasihan terhadap haiwan. - Guru menayangkan video ringkas belas kasihan terhadap haiwan - Guru menayangkan video ringkas belas kasihan terhadap manusia - Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan ketiga-tiga video yang telah ditayangkan tadi.
Langkah Kedua
- Guru menunjukkan kepada murid aktiviti permainan yang guru sediakan. - Beberapa contoh permainan multimedia interaktif - Murid mencuba permainan multimedia interaktif seorang demi seorang - permainan perlu disertai dengan penerangan
Langkah Ketiga
- Guru menjelaskan aktiviti seterusnya - Guru membahagikan murid dalam kumpulan kecil - Setiap kumpulan diberi tugasan yang berbeza mengikut lembaran kerja - Kumpulan A : Mengisi tempat kosong - Kumpulan B : Menyusun petikan mengikut susunan cerita - Kumpulan C :Memadankan penyataan yang sesuai dengan gambar Langkah keempat - Guru memastikan semua murid melengkapkan semua lembaran kerja - Guru dan murid bersama-sama berbincang mendapatkan jawapan yang betul bagi setiap lembaran kerja

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Menjelaskan konsep nilai murni iaitu belas kasihan melalui teknik soal jawab. 2. Membezakan nilai belas kasihan 3. Mengaplikasikan tingkah laku belas kasihan dalam kehidupan seharian
Latihan Kendiri
- Permainan multimedia interaktif yang pelbagai

Penutup Pengajaran

- Guru dan murid bersoal jawab mengenai pelajaran hari ini. - Guru dan murid menceritakan semula apa yang mereka fahami berdasarkan pengajaran hari ini.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
- Murid boleh mempraktikan tingkah laku belas kasihan dalam kehidupan - Murid akan mempelajari tingkah laku ( nilai murni yang lain berdasarkan sukatan mata pelajaran pendidikan moral).
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 3957 kali