Pendidikan Moral

Hormat-menghormati

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Akmaniza binti Mohd dan Anis Diana binti Supraaai

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
4.0 Sikap Hormat-menghormati 4.1 Mengamalkan sikap hormat menghormati 4.1.1 Hormat Menghormati dalam kehidupan seharian
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Pengajaran hari ini berkaitan amalan sikap menghormati orang lain.
Objektif: 
1 ) Murid dapat menunjukkan cara menghormati melalui lakonan. 2 ) Murid dapat menyatakan cara-cara lain untuk menghormati orang (ibu bapa, guru, kawan-kawan dsb)
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid boleh membaca ayat mudah dan pendek
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Guru memilih seorang murid yang bermasalah tingkah laku. 2. Guru menerangkan situasi yang menjadi kesalahan ke atas murid tersebut. 3. Guru memodelkan cara hormat yang betul. Contoh: angkat tangan ketika menjawab soalan,atau tumpu perhatian di dalam kelas. 4. Murid demontrasi cara menjawab soalan dengan betul. 5. Murid aplikasi cara menghormati guru dengan betul.
Bahan Bantu Mengajar: 
1 ) Power point 2 ) Video hormat menghormati 3 ) Lembaran Kerja 4 ) Komputer
Sokongan Tingkah Laku Positif: 
Peneguhan positif akan diberikan kepada murid yang berjaya mengawal tingkah laku dengan baik.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

- Guru menunjukkan video berkenaan dengan hormat menghormati dan menyuruh murid memberitahu isi video tersebut.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
- Guru meminta murid membaca perkataan yang terdapat dalam video tersebut.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
- Guru memberitahu murid hari ini mereka akan mempelajari cara memupuk sikap hormat menghormati.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1 ) Guru menunjukkan slide power point berkenaan dengan sikap hormat menghormati. Di dalam slide tersebut, terdapat 3 menu utama iaitu konsep hormat menghormati, cerita, dan latihan. 2 ) Guru memberitahu maksud sikap hormat menghormati. 3 ) Guru menanyakan kepada murid berkenaan maksud sikap hormat menghormati
Langkah Kedua
1 ) Guru menunjukkan gambar-gambar bagaimana sikap hormat menghormati di tunjukkan sesama manusia. 2 ) Guru meminta murid melakonkan watak seperti gambar yang di tunjukkan. 3 ) Guru membantu murid jika murid tidak dapat melakonkan watak.
Langkah Ketiga
1) Guru bersoal jawab dengan murid. 2 ) Guru memberikan peneguhan jika murid dapat menjawab soalan dan memberikan pujian.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
- Guru memberikan bimbingan kepada murid ketika menerangkan cara-cara menghormati orang lain dalam soal jawab. a. hormat kepada guru b. hormat sesama rakan c. hormat kepada ibu bapa
Latihan Kendiri
- Murid dapat melakonkan watak dan membuat latihan yang disediakan.

Penutup Pengajaran

- Guru merumuskan pengajaran hari ini. - Minta murid menunjukkan cara menghormati guru, rakan, dan ibu bapa melalui main dengan betul. - Peneguhan diberikan kepada murid yang berjaya.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
- Guru meminta murid menyenaraikan tingkah laku tidak menghormati orang lain sebelum ini.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 7008 kali

Sikap Sabar

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Rahfizah binti Alpian dan Sharifah Nor Azieyah Binti Syed Azmi

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
13.1.1 Sikap bersabar dalam kehidupan seharian.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Sikap sabar menjadi tajuk perbualan.
Objektif: 
Di akhir pengajaran diharap murid dapat: - membezakan sikap sabar dan kurang sabar. - mengamalkan sikap sabar dalam kehidupan seharian.
Kemahiran Sedia Ada: 
-Murid telah mengetahui nilai-nilai moral seperti hormat-menghormati, rajin, jujur, kasih sayang dan bertolak ansur pada pelajaran sebelumnya. -Murid pernah mendengar dan menyebut perkataan sabar.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
-Memahami sikap sabar dan mengaplikasikan dalam kehidupan.
Bahan Bantu Mengajar: 
Power point, video dan lembaran kerja

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

-Guru membawa sebuah kotak yang mengandungi huruf-huruf yang membentuk perkataan sabar.
-Guru meminta murid menyusun huruf-huruf tersebut membentuk perkataan sabar.
-Guru mengaitkan perkataan sabar dengan tajuk pelajaran pada hari ini.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
-Guru telah mengingatkan murid tentang pelajaran lepas. Mempelajari nilai-nilai moral seperti hormat-menghormati, rajin dan jujur. Pada hari ini, guru memberitahu akan menambah satu lagi nilai moral iaitu sabar.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
-Guru menerangkan serba ringkas sikap sabar adalah sikap mulia. -Guru bersoal jawab dengan murid tentang sikap sabar.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
-Guru menerangkan cara mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan seharian. -Guru menunjukkan video tentang situasi yang menunjukkan perlakuan sabar. -Guru menerangkan tindak balas yang betul apabila mengalami situasi tersebut. -Guru membuat tayangan video. Di dalam video itu mengandungi: Situasi: Ina dan Elain sedang mengulang kaji pelajaran. Ina selalu bertanya soalan kepada Elain. Tindak balas A Elain sabar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kawannya, Ina. Tindak balas B Pada mulanya Elain menjawab soalan Ina tetapi lama-kelamaan Elain tidak mempedulikan soalan yang diajukan oleh Ina. -Guru bersoal jawab dengan murid tindak balas yang mana menunjukkan sikap sabar. -Guru memberi contoh situasi yang lain. Guru meminta murid mendemonstrasikan di hadapan kelas. Situasi 1. Hana telah menjatuhkan barang di atas meja Diana dengan keadaan tidak sengaja. Tindak balas A Hana telah meminta maaf atas kesalahannya. Tindak balas B Diana terus memarahi Hana tanpa mendengar penjelasan rakan tersebut. -Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan situasi tindak balas A dan B. Contoh situasi 2 Seorang rakan telah mengejek kita bodoh. Tindak balas A: Kita jangan cepat marah dan bergaduh sebaliknya sabar. Kita boleh menasihati rakan kita supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut kerana perbuatan itu adalah tidak sopan. Tindak balas B: Rakan tersebut terus memarahi rakannya dan bergaduh. - Guru memberi penjelasan kepada kedua-dua situasi tersebut.
Langkah Kedua
-Guru menunjukkan dua keping gambar: -Gambar pertama: Sekumpulan murid sabar beratur menunggu giliran semasa membeli makanan. -Gambar kedua: Seorang murid memotong barisan dan menolak orang lain semasa membeli makanan di kantin. -Guru meminta murid membezakan gambar yang menunjukkan sikap sabar. -Guru menerangkan kebaikan yang akan diperoleh apabila bersikap sabar.
Langkah Ketiga
-Guru menerangkan bahawa orang yang sabar akan beroleh kejayaan. -Guru menunjukkan slide power point yang bertajuk ‘Siput Yang Sabar’.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Melalui model dan bimbingan: -Guru meminta murid mendemonstrasikan situasi sabar yang telah diberikan.
Latihan Kendiri
- Murid mencuba latihan-latihan yang telah dibina dalam cerita multimedia ‘Siput Yang Sabar’.

Penutup Pengajaran

-Guru merumuskan pengajaran hari ini dan menerap[kan nilai murni untuk menjadi seorang yang sentiasa bersabar dalam apa-apa keadaan.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
-Murid dapat mengaplikasikan sikap sabar dalam kehidupan seharian.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 3571 kali

Kasih Sayang

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Sf. Monadillah Bt Bachok dan Zaimah Bt Ismail

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
8.0 Sikap kasih sayang 8.1 Mengamalkan sikap kasih sayang. 8.1.1 Sikap kasih saynag dalam kehidupan seharian.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Isi pelajaran hari ini adalah sikap saling sayang-menyayangi antara manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan.
Objektif: 
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat : 1. Menyatakan jenis kasih sayang yang terdapat dalam gambar 2. Membandingkan kasih sayang yang terdapat dalam video yang ditunjukkan. 3. Mendemonstrasikan kasih sayang yang dipertontonkan.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid mengenali manusia, benda hidup dan bukan hidup seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Murid menonton video kasih sayang terhadap manusia, haiwan dan tumbuhan. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang video-video tersebut. 3. Murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru secara lisan berdasarkan video yang ditunjukkan. 4. Murid mencatatkan jenis kasih sayang di atas kertas. 5. Murid melihat gambar yang ditunjukkan oleh guru. 6. Murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru secara lisan berdasarkan gambar yang ditunjukkan 7. Murid membezakan setiap gambar mengikut jenis kasih sayang. 8. Murid melakokan salah satu jenis kasih sayang yang diajar. 9. Murid memberitahu jenis kasih sayang yang dilakonkan.
Bahan Bantu Mengajar: 
1. Video 2. Gambar 3. Power Point 4. Flash kad

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

- Guru menyanyikan lagu.
- Guru menyanyi bersama murid

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru meminta murid menamakan orang yang mereka sayangi, binatang dan tumbuhan yang disayangi.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru memberitahu murid hari ini mereka akan belajar tentang sayang yang terbahagi kepada 3 jenis iaitu sayang kepada manusia, sayang kepada haiwan dan sayang kepada tumbuhan.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menunjukkan video kasih sayang terhadap manusia, haiwan dan juga tumbuhan. 2. Guru menerangkan tentang video-video tersebut. 3. Guru meminta murid menjawab soalan secara lisan berdasarkan video yang ditunjukkan. 4. Guru meminta murid mencatatkan maklumat yang diperolehi.
Langkah Kedua
1. Guru menunjukkan gambar untuk setiap jenis kasih sayang. 2. Guru menyoal murid seperti: a. Apakah jenis-jenis kasih sayang yang terdapat dalam gambar? b. Berapa jenis kasih sayang yang telah diterangkan? 3. Guru meminta murid menjawab soalan secara lisan. 4. Guru meminta murid memadankan gambar dengan ‘flash card’ yang disediakan. 5. Guru meminta murid memberikan contoh cara-cara lain meluahkan dan menunjukkan kasih sayang terhadap manusia, haiwan dan tumbuhan. 6. Guru meminta murid membaca contoh-contoh yang telah disenaraikan.
Langkah Ketiga
1. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan. 2. Guru meminta murid melakonkan satu contoh kasih sayang. 3. Guru meminta murid menerangkan jenis kasih sayang yang dilakonkan.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Guru membimbing murid membezakan jenis kasih sayang yang terdapat di dalam gambar dan lakonan video.
Latihan Kendiri
Apabila murid telah berjaya membezakan jenis kasih sayang, mereka diminta untuk melakonkan contoh-contoh kasih sayang.

Penutup Pengajaran

Guru dan murid bersoal jawab mengenai pelajaran hari ini.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid dapat mengaplikasikan sifat sayang-menyayangi dalam kehidupan seharian.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 3111 kali

Kasih Sayang

Penerokaan sikap kasih sayang sesama manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan.