Pengurusan Diri

Gambar pakaian bersih dan pakaian kotor.

Pakaian

Pakaian bersih dan pakaian kotor.

Asas mendobi

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Norhasliza Bt Shafiee & Tuan Nor Azira Bt Tuan Jusoh.

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
6.4 Mengamalkan aktiviti mendobi dengan betul. 6.4.1 Cara mencuci pakaian.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Cara mencuci baju dengan betul menggunakan peralatan yang betul.
Objektif: 
Murid dapat mencuci pakaian dengan betul mengikut langkah-langkah yang diajar oleh guru.
Kemahiran Sedia Ada: 
Mengenal peralatan untuk mendobi seperti sabun, berus, baldi atau besen dan air.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Murid dibawa ke bilik membasuh. 2. Guru memperkenalkan perlatan yang digunakan untuk mendobi. 3. Guru mendemontrasikan cara mencuci baju yang betul. 4. Murid mendemontrasikan cara mencuci baju yang betul.
Bahan Bantu Mengajar: 
Power point, kad perkataan, gambar dan bahan maujud seperti sabun, berus ,baldi atau besen dan air.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru tunjuk gambar pakaian kotor untuk dicuci dan pakaian yang telah dicuci kepada murid.

2. Guru bertanya pada murid peralatan yang diperlukan untuk mendobi.

3. Guru menyuruh murid sediakan peralatan untuk mendobi.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Mengingat kembali peralatan yang digunakan untuk mendobi.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Pelajaran hari ini adalah cara mencuci pakaian dengan betul.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
-Tayangan power point dan aktiviti mendobi oleh guru (guru memodel) 1. Guru menunjukkan tayangan slaid show mengenai cara-cara yang betul untuk mencuci pakaian. 2. Apabial murid tekah selesai melihat power point tadi, guru membawa murid ke bilik mendobi. 3. Guru menyediakan peralatan mendobi. 4. Guru memodelkan cara-cara untuk mendobi. 5. Guru meminta murid memberi perhatian. 6. Kemudian, guru menunjukkan cara-cara mencuci pakaian dengan betul. 7. Murid memerhati tingkah laku guru.
Langkah Kedua
-Aktiviti mendobi bersama murid (guru bimbing) 1. Murid menyediakan peralatan mendobi. 2. Guru meminta seorang murid untuk memodelkan cara-cara mendobi. 3. Murid mencuci pakaian dengan bantuan guru. 4. Murid lain memberi perhatian.
Langkah Ketiga
-Aktiviti mendobi oleh murid (guru sebagai pemerhati) 1. Murid menunjukkan cara-cara mencuci pakaian secara individu. 2. Murid mendobi tanpa bantuan guru. 3. Guru memerhati tingkah laku murid.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Bimbingan secara “scaffolding”, bantuan dari guru pada peringkat awal sehingga murid tidak perlu di bimbing oleh guru (penghapusan tingkah laku).
Latihan Kendiri
-Gunakan Lembaran Kerja. 1. Murid diminta menyusun gambar cara mendobi (mencuci pakaian) dengan betul mengikut urutan. 2. Peneguhan sosial akan diberikan kepada murid sekiranya berjaya memberikan jawapan yang betul seperti pujian atau token.

Penutup Pengajaran

Guru dan murid berbincang tentang kepentingan mendobi (mencuci pakaian) dengan betul ialah untuk kebersihan diri, berdikari, menjimatkan,meningkatkan kemahiran motor halus dan motor kasar.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid dapat mencuci pakaian dengan betul.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 8168 kali
Kad gambar mencuci tangan mengikut urutan.

Kad gambar.

Kad gambar mencuci tangan mengikut urutan.

Soalan-soalan berkaitan dengan cara mencuci tangan dengan betul dan teratur.

Soalan

Soalan-soalan berkaitan dengan cara mencuci tangan dengan betul dan teratur.

Membasuh tangan dengan cara yang betul dan teratur.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
MUHAMMAD NURILLHAFFIZS BIN OTHMAN & MUHAMMAD AFIQ BIN DARDURI.

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
2.4 Membersihkan bahagian anggota badan.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Pelajaran hari ini menjaga kesihatan tubuh badan. Pelajar akan di ajar cara membasuh tangan dengan cara yang betul dan teratur.
Objektif: 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat; a. Menamakan kad gambar membasuh tangan. b. Memadankan kad gambar membasuh tangan dengan kad perkataan. c. Membasuh tangan mengikut cara yang betul dan mengikut tertib yang teratur.
Kemahiran Sedia Ada: 
Pelajar telah mengetahui cara membasuh tangan.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Mempamerkan gambar. 2. Penerangan tentang gambar. 3. Menunjukkan kad perkataan. 4. Murid diminta memberi jawapan kepada gambar yang ditunjukkan. 5. Memadankan kad perkataan dengan kad gambar. 6. Mendemontrasikan cara membasuh tangan menggunakan powerpoint. 7. Guru mendemontrasikan cara membasuh tangan. 8. Pelajar membasuh tangan secara sendiri dan secara bimbingan.
Bahan Bantu Mengajar: 
Powerpoint, kad gambar dan kad perkataan.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru bertanya kepada murid mengenai kepentingan membasuh tangan dengan cara yang betul dan teratur.

2. Murid menjawab soalan guru.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
1. Guru mempamerkan gambar kad membasuh tangan secara teratur. 2. Guru meminta murid menyusun daripada gambar pertama hingga yang paling akhir seperti yang ditunjukkan.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru memberitahu kepada murid hari ini, mereka akan belajar membasuh tangan dengan cara yang betul dan teratur.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru memperkenalkan alatan membasuh tangan, sabun, tuala kering dan air. 2. Guru mempamerkan gambar satu persatu. 3. Guru mengemukakan soalan berkaitan gambar tadi. 4. Murid menyatakan jawapan berdasarkan gambar yang ditunjukkan.
Langkah Kedua
1. Guru membimbing semua pelajar membaca kad perkataan. 2. Guru meminta pelajar membaca kad perkataan tersebut seorang demi seorang. Setiap seorang akan membaca satu langkah membasuh tangan. 3. Guru menunjukkan kad perkataan dan minta murid membaca secara beramai-ramai. 4. Guru melekatkan kad gambar dan kad perkataan di papan putih. 5. Guru memadankan kad gambar dengan kad perkataan mengikut cara yang teratur. Dengan bimbingan, guru memilih seorang pelajar untuk memadankan kad perkataan dengan kad gambar. 6. Seorang pelajar akan memadankan satu kad perkataan dengan kad gambar. 7. Guru memadankan lagi kad gambar dengan kad perkataan secara teratur dan murid akan membantu guru.
Langkah Ketiga
-Mendemonstrasikan membasuh tangan 1. Guru mendemontrasikan sendiri cara membasuh tangan dengan betul dan teratur. 2. Murid membuat aktiviti membasuh tangan di sinki dengan bimbingan guru. 3. Murid membasuh tangan sambil diperhatikan oleh guru.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Guru membimbing murid membasuh tangan dengan cara yang betul dan teratur.
Latihan Kendiri
Murid diminta menjawab soalan yang terdapat pada powerpoint yang ditayangkan oleh guru.

Penutup Pengajaran

1. Guru merumuskan pelajaran hari ini. 2. Guru memberi pesanan kepada murid supaya membasuh tangan dengan betul dan teratur supaya diri menjadi lebih sihat dan bersih.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Sebelum ke kantin guru akan menyuruh murid untuk membasuh tangan dengan betul dan teratur.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 12441 kali