Pengurusan Diri

Komponen Keselamatan Diri

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Wan Nur Adli Bin Tengah @ Wan Ngah dan Zawiah Binti Halias

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
1.Menyebut nama tempat yang memudaratkan diri dalam gambar. 2.Menyebut nama benda yang membahayakan diri dalam gambar. 3.Mengenal atau menentukan situasi, tempat yang memudaratkan diri. 4.Mengenalpasti benda-benda yang membahayakan diri sendiri
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Mengenalpasti situasi, tempat yang memudaratkan diri dan benda-benda yang membahayakan diri sendiri.
Objektif: 
Pada akhir pelajaran, dengan bimbingan guru, murid dapat: 1.Menyebut sekurang-kurangnya 2 tempat daripada 4 tempat yang memudaratkan diri. 2.Menyebut sekurang-kurangnya 2 benda daripada 4 benda yang membahayakan diri. 3.Mengenalpasti tempat atau benda-benda sama ada selamat atau tidak kepada diri sendiri
Kemahiran Sedia Ada: 
1.Murid mengetahui tempat-tempat yang berada di persekitaran mereka. 2.Murid pernah melihat benda-benda yang berada di persekitaran mereka.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1.Guru menunjukkan gambar tempat-tempat yang membahayakan diri. 2.Guru bercerita mengenai tempat-tempat yang membahayakan diri melalui gambar. Contohnya bahagian dapur, apa alatan yang membahayakan dan kenapa alatan tersebut membahayakan. 3.Guru juga menunjukkan alatan yang tidak membahayakan yang ada di dapur.
Bahan Bantu Mengajar: 
1.Kad gambar 2.Komputer riba 3.Power point dan 4.Lembaran kerja

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

Murid ditunjukkan kad gambar tempat-tempat yang berada di persekitarannya.
Guru dan pelajar bersoal jawab.
Guru memperdengarkan kepada murid lagu “lapan budak nakal”.
Guru bersama-sama murid menyanyikan lagu tersebut diiringi muzik.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
1.Guru meminta murid menyebut tempat atau benda-benda yang membahayakan diri. 2.Guru menyatakan perkataan tersebut adalah sama dengan pembelajaran pada hari sebelumnya iaitu tempat atau benda-benda yang membahayakan diri
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1.Guru menunjukkan gambar dapur. 2.Murid menyebut perkataan dapur. 3.Guru menyatakan perkataan dapur adalah daripada suku kata ‘da’ dan ‘pur’. Maka, pelajaran pada hari ini ialah berkenaan tempat yang memudaratkan diri sendiri. 4.Seterusnya,diikuti dengan bilik air,tangga, dan jalan raya mengikut sepertimana langkah di atas.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1.Guru menunjukkan gambar tempat-tempat yang membahayakan diri. 2.Guru bercerita mengenai tempat-tempat yang membahayakan diri melalui gambar. 3.Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan gambar.
Langkah Kedua
1.Murid ditunjukkan tempat atau benda-benda yang membahayakan diri dengan menggunakan power point. 2.Murid perlu memadankan tempat atau benda-benda yang membahayakan diri berdasarkan gambar yang diberikan. 3.Selain itu, murid diberikan lembaran kerja untuk melihat sejauh mana kefahaman murid.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1.Murid ditunjuk cara untuk melakukan aktiviti memadankan gambar tempat dan benda yang membahayakan diri sendiri. 2.Murid dikehendaki menulis semula perkataan yang diperoleh itu di dalam lembaran kerja.
Latihan Kendiri
Murid yang dapat selesaikan dua daripada empat gambar yang ditunjukkan iaitu tempat dan benda-benda yang membahayakan diri sendiri dengan betul, lembaran kerja untuk kerja rumah akan diberikan.

Penutup Pengajaran

1.Guru menyatakan bahawa banyak lagi contoh yang boleh diberikan. 2. Guru meminta murid memberikan contoh lain bagi tempat dan benda yang boleh memudaratkan diri sendiri.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
1.Murid boleh cuba kenalpasti tempat-tempat yang boleh memudaratkan diri. 2.Murid boleh cuba kenalpasti benda-benda yang membahayakan diri di rumah mahupun di sekolah.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 2201 kali

Pengurusan Kehidupan iaitu dalam Komponen Keselamatan Diri

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
1.Menyebut nama tempat yang memudaratkan diri dalam gambar. 2.Menyebut nama benda yang membahayakan diri dalam gambar. 3.Mengenal atau menentukan situasi, tempat yang memudaratkan diri. 4.Mengenalpasti benda-benda yang membahayakan diri sendiri
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Mengenalpasti situasi, tempat yang memudaratkan diri dan benda-benda yang membahayakan diri sendiri.
Objektif: 
Pada akhir pelajaran, dengan bimbingan guru, murid dapat: 1.Menyebut sekurang-kurangnya 2 tempat daripada 4 tempat yang memudaratkan diri. 2.Menyebut sekurang-kurangnya 2 benda daripada 4 benda yang membahayakan diri. 3.Mengenalpasti tempat atau benda-benda sama ada selamat atau tidak kepada diri sendiri.
Kemahiran Sedia Ada: 
1.Murid mengetahui tempat-tempat yang berada di persekitaran mereka. 2.Murid pernah melihat benda-benda yang berada di persekitaran mereka.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1.Guru menunjukkan gambar tempat-tempat yang membahayakan diri. 2.Guru bercerita mengenai tempat-tempat yang membahayakan diri melalui gambar. Contohnya bahagian dapur, apa alatan yang membahayakan dan kenapa alatan tersebut membahayakan. 3.Guru juga menunjukkan alatan yang tidak membahayakan yang ada di dapur.
Bahan Bantu Mengajar: 
1.Kad gambar 2.Komputer riba 3.Power point dan 4.Lembaran kerja.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1.Murid ditunjukkan kad gambar tempat-tempat yang berada di persekitarannya.
2.Guru dan pelajar bersoal jawab.
3.Guru memperdengarkan kepada murid lagu “lapan budak nakal”.
4.Guru bersama-sama murid menyanyikan lagu tersebut diiringi muzik.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
1.Guru meminta murid menyebut tempat atau benda-benda yang membahayakan diri. 2.Guru menyatakan perkataan tersebut adalah sama dengan pembelajaran pada hari sebelumnya iaitu tempat atau benda-benda yang membahayakan diri.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1.Guru menunjukkan gambar dapur. 2.Murid menyebut perkataan dapur. 3.Guru menyatakan perkataan dapur adalah daripada suku kata ‘da’ dan ‘pur’. Maka, pelajaran pada hari ini ialah berkenaan tempat yang memudaratkan diri sendiri. 4.Seterusnya,diikuti dengan bilik air,tangga, dan jalan raya mengikut sepertimana langkah di atas.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1.Guru menunjukkan gambar tempat-tempat yang membahayakan diri. 2.Guru bercerita mengenai tempat-tempat yang membahayakan diri melalui gambar. 3.Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan gambar.
Langkah Kedua
1.Murid ditunjukkan tempat atau benda-benda yang membahayakan diri dengan menggunakan power point. 2.Murid perlu memadankan tempat atau benda-benda yang membahayakan diri berdasarkan gambar yang diberikan. 3.Selain itu, murid diberikan lembaran kerja untuk melihat sejauh mana kefahaman murid.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1.Murid ditunjuk cara untuk melakukan aktiviti memadankan gambar tempat dan benda yang membahayakan diri sendiri. 2.Murid dikehendaki menulis semula perkataan yang diperoleh itu di dalam lembaran kerja.
Latihan Kendiri
Murid yang dapat selesaikan dua daripada empat gambar yang ditunjukkan iaitu tempat dan benda-benda yang membahayakan diri sendiri dengan betul, lembaran kerja untuk kerja rumah akan diberikan.

Penutup Pengajaran

1.Guru menyatakan bahawa banyak lagi contoh yang boleh diberikan. 2. Guru meminta murid memberikan contoh lain bagi tempat dan benda yang boleh memudaratkan diri sendiri.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
1.Murid boleh cuba kenalpasti tempat-tempat yang boleh memudaratkan diri. 2.Murid boleh cuba kenalpasti benda-benda yang membahayakan diri di rumah mahupun di sekolah.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 1092 kali
Gambar pakaian bersih dan pakaian kotor.

Pakaian

Pakaian bersih dan pakaian kotor.

Asas mendobi

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Norhasliza Bt Shafiee & Tuan Nor Azira Bt Tuan Jusoh.

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
6.4 Mengamalkan aktiviti mendobi dengan betul. 6.4.1 Cara mencuci pakaian.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Cara mencuci baju dengan betul menggunakan peralatan yang betul.
Objektif: 
Murid dapat mencuci pakaian dengan betul mengikut langkah-langkah yang diajar oleh guru.
Kemahiran Sedia Ada: 
Mengenal peralatan untuk mendobi seperti sabun, berus, baldi atau besen dan air.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Murid dibawa ke bilik membasuh. 2. Guru memperkenalkan perlatan yang digunakan untuk mendobi. 3. Guru mendemontrasikan cara mencuci baju yang betul. 4. Murid mendemontrasikan cara mencuci baju yang betul.
Bahan Bantu Mengajar: 
Power point, kad perkataan, gambar dan bahan maujud seperti sabun, berus ,baldi atau besen dan air.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru tunjuk gambar pakaian kotor untuk dicuci dan pakaian yang telah dicuci kepada murid.

2. Guru bertanya pada murid peralatan yang diperlukan untuk mendobi.

3. Guru menyuruh murid sediakan peralatan untuk mendobi.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Mengingat kembali peralatan yang digunakan untuk mendobi.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Pelajaran hari ini adalah cara mencuci pakaian dengan betul.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
-Tayangan power point dan aktiviti mendobi oleh guru (guru memodel) 1. Guru menunjukkan tayangan slaid show mengenai cara-cara yang betul untuk mencuci pakaian. 2. Apabial murid tekah selesai melihat power point tadi, guru membawa murid ke bilik mendobi. 3. Guru menyediakan peralatan mendobi. 4. Guru memodelkan cara-cara untuk mendobi. 5. Guru meminta murid memberi perhatian. 6. Kemudian, guru menunjukkan cara-cara mencuci pakaian dengan betul. 7. Murid memerhati tingkah laku guru.
Langkah Kedua
-Aktiviti mendobi bersama murid (guru bimbing) 1. Murid menyediakan peralatan mendobi. 2. Guru meminta seorang murid untuk memodelkan cara-cara mendobi. 3. Murid mencuci pakaian dengan bantuan guru. 4. Murid lain memberi perhatian.
Langkah Ketiga
-Aktiviti mendobi oleh murid (guru sebagai pemerhati) 1. Murid menunjukkan cara-cara mencuci pakaian secara individu. 2. Murid mendobi tanpa bantuan guru. 3. Guru memerhati tingkah laku murid.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Bimbingan secara “scaffolding”, bantuan dari guru pada peringkat awal sehingga murid tidak perlu di bimbing oleh guru (penghapusan tingkah laku).
Latihan Kendiri
-Gunakan Lembaran Kerja. 1. Murid diminta menyusun gambar cara mendobi (mencuci pakaian) dengan betul mengikut urutan. 2. Peneguhan sosial akan diberikan kepada murid sekiranya berjaya memberikan jawapan yang betul seperti pujian atau token.

Penutup Pengajaran

Guru dan murid berbincang tentang kepentingan mendobi (mencuci pakaian) dengan betul ialah untuk kebersihan diri, berdikari, menjimatkan,meningkatkan kemahiran motor halus dan motor kasar.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid dapat mencuci pakaian dengan betul.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 11171 kali
Kad gambar mencuci tangan mengikut urutan.

Kad gambar.

Kad gambar mencuci tangan mengikut urutan.

Soalan-soalan berkaitan dengan cara mencuci tangan dengan betul dan teratur.

Soalan

Soalan-soalan berkaitan dengan cara mencuci tangan dengan betul dan teratur.