Pendidikan Seni

Kad Ucapan.

Kad ucapan dengan menggunakan teknik gosokan.