Kognitif

Mengenal Abjad

Mengikut menggunakan jari ke atas abjad kertas pasir.

Rama-rama Comel

Mengisahkan 3 orang sahabat yang mempunyai rama-rama sangat cantikdan comel. Penceritaan ini menggunakan huruf-huruf a,i,u,o,e,m,n,t,d,r.

Five Sense

Penulis: 
Nasmaliza binti Mat Nasir, Siti Shahidah Bt Azman dan Murinztia anak Ganda

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
1.0 Human and Environment Relationship 1.2 Identify and name living things 1.2.1 Human beings
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Name and identify the five human senses.
Objektif: 
At the end of the lesson, pupils should be able to : i) name or label 4 out of 5 sensory organs, ii) know 4 out of 5 function of the human senses, iii) applied the 5 senses in daily life.
Kemahiran Sedia Ada: 
Know part of the body.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Shows a picture of human sensory organs; that is ears, eyes, nose, hands and tongue. 2. Name the human sensory organs. 3. Name the function of the human sensory organs (five sense; that is hear, see, smell, touch and taste) 4. Combine the human sensory organs with the five sense.
Bahan Bantu Mengajar: 
Picture card and computer

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Teachers show a video about our 5 sense.
2. Teacher plays and sings the song first, pupils pay attention.
3. Teacher and pupils sing a song together.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
1. Teachers show the five picture of human sensory organs; that is ears, eyes, nose, hands and tongue. 2. Teachers ask pupils to name the sensory organs. 3. Pupils already know the name of the organs that teacher show because they already learn from the past lesson.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Teacher ask pupils why today teacher only show 5 part of the body.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
The description of the picture 1. Teacher shows a picture slide (that is 5 sensory organs). 2. Teacher then ask pupils if they know the name of the picture one by one while pointing at the screen. As an example : “Do you know what the name of this picture?” 3. The pupil will answer according to the picture that teacher pointing.
Langkah Kedua
The function of the human senses 1. Teacher show one picture of sensory organ and ask pupils a question. As an example, teacher show eyes picture then ask pupils “Do you all know why we have eyes and what it’s use for?” 2. Teacher than pointing at one of the sensory organ and read the sentence that have at the slide. 3. Then, teacher ask one of the pupils to read the sentence again. 4. Teacher repeat again with the deferens picture.
Langkah Ketiga
Picture matching 1. Teacher then show slide that have one sensory organ and two other senses. As an example one eyes picture, flower and book. 2. Teacher then ask pupils witch is the correct picture for that sensory organ. 3. Teacher repeat again with the deferens question. II, Fill the blank 1. Teacher show slide that have question that related with the five senses. 2. As an example, “I smell durian with my _______.”

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Teacher guide pupils to name the five sense. 2. Teacher guide pupils to recognize the function of the five sense.
Latihan Kendiri
1. Picture matching. 2. Fill the blank with the correct answer.

Penutup Pengajaran

Teacher then replay the song from a video clip name “One day at the garden”.Teacher than ask again about the video As an example “what you use to see Mary?”, “What do you use to taste the ice cream?” and so on.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Create one modeling activity based on the video that have been shown at the first induction set.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 612 kali

Cara Berwuduk

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Norazilawati Binti Kamarulzaman dan Siti Zulaikha Binti Adzemi

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
2.3 Solat 2.3.1 melakukan amalan-amalan sebelum solat (berwuduk, azan dan iqamah) 2.3.1.1 Amalan sebelum solat
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Cara-cara mengambil wuduk dengan betul.
Objektif: 
Diakhir pengajaran, diharap murid dapat: 1. Mengambil wuduk dengan menggunakan air dengan bimbingan guru. 2. Menyusun 4 daripada 7 langkah mengambil wuduk mengikut urutan dengan betul.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid-murid pernah melihat orang di sekeling seperti ibu atau bapa atau abang cara-cara mengambil wuduk sebelum solat.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. guru menunjukkan cara berwuduk mengikut langkah satu persatu. 2. murid mengambil wuduk dimulai dengan membasuh tangan, berkumur, meratakan air ke suluruh muka, membasuh sebahagian kepala, membasuh tangan ke siku, meratakan air ke telinga dan akhir sekali membasuh kaki. 3. Setiap basuhan sebanyak 3 kali.
Bahan Bantu Mengajar: 
komputer,air,

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru menunjukkan video mengambil wuduk.
2. Guru bertanya soalan- “ Pernahkah kamu melihat orang mengambil wuduk?”. Murid memberi jawapan masing-masing.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru membimbing murid membaca doa wuduk yang telah dipelajari pada pengajaran lepas.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1. Guru menunjukkan video kepada murid. 2. Murid melihat video tersebut. 3. Guru bertanya kepada murid soalan-soalan berikut: a) “Pernahkah kamu melihat orang mengambil wuduk?” b) “Kebiasaannya siapakah yang mengambil wuduk?” c) "bilakah kita akan mengambil wuduk?"

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menayangkan video cara mengambil wuduk dengan betul mengikut urutan sambil menerangkan tingkah laku yang terlibat.(rujuk setiap video) 2. Guru mengajar murid membaca niat mengambil wuduk.
Langkah Kedua
1. Guru dan murid bergerak ke tempat sumber air (paip air. 2. Guru modelkan seorang murid untuk berwuduk. 3. Murid lain memberi perhatian dan melihat tingkah laku model lakukan. 4. Guru minta murid teliti dalam meratakan air wuduk tersebut ke tempat-tempat tersembunyi seperti di celah jari, telinga. 5. Apabila selesai, guru memberi peneguhan kepada murid tersebut kerana berjaya mengambil wuduk dengan sempurna.
Langkah Ketiga
1. Guru akan memanggil seorang demi seorang untuk mengambil wuduk. 2. Sambil diperhatikan, guru akan menegur kesalahan murid tersebut supaya mengikut langah-langkah yang betul. 3. Diulangi kepada semua murid.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Guru membimbing murid langkah-demi langkah semasa mengambil wuduk.
Latihan Kendiri
1. Guru mengedarkan lembaran kerja.(kerja rumah) 2. Guru membimbing murid yang lemah.

Penutup Pengajaran

1.Guru merumuskan pengajaran pada hari ini. 2.Guru menyuruh murid memnceritakan urutan mengambil wuduk dengan betul. 3.Guru menegaskan kepada murid supaya sentiasa berkeadaan dalam berwuduk dan dapat menunaikan solat dengan sempurna.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid boleh menyatakan kepentingan wuduk- solat tidak sah tanpa mengambil wuduk.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 15623 kali