Disleksia/Pemulihan

Mengajar Kemahiran Perbendaharaan Kata.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Annith Binti Awang & Emmy Binti Husain.

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
4.3 Menambah perbendaharaan kata. 4.4 Membaca dan memahami ayat dalam konteks. 4.5 Membaca dan memahami bahan yang dibaca.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
1. Cerita pendek dibacakan kepada murid. 2. Mempelajari 5 takrifan perbendaharaan kata iaitu dan, tetapi, kepada, ini dan itu. 3. Memahami 5 konsep perbendaharaan kata tersebut. 4. Dapat membina ayat dengan menggunakan 5 perbendaharaan kata yang diajar.
Objektif: 
Pada akhir pelajaran, murid dapat; a) Memahami keseluruhan cerita yang disediakan oleh guru. b) Memahami makna dan konsep 5 perbendaharaan kata yang diajar oleh guru. c) Membina ayat pendek menggunakan 5 perbendaharaan kata yang diajar.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid dapat membaca dan menulis perkataan.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Guru membaca cerita pendek kepada murid. 2. Guru menerangkan konsep dan makna 5 perbendaharaan kata yang hendak diajar. 3. Murid diminta membina sendiri ayat pendek dengan menggunakan 5 perbendaharaan kata yang diajar.
Bahan Bantu Mengajar: 
Power point, kad perkataan dan gambar.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

Guru menunjukkan lakonan kepada murid.

"Ini Emmy,
Ini Anis,
Ini Emmy dan Anis,
Ini Cawan,
Itu Cawan,
Anis kurus tetapi kuat makan,
Anis memberikan surat kepada Emmy."

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru meminta murid membaca petikan cerita pendek yang telah disediakan.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1. Guru menunjukkan lakonan dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang disediakan. 2. Guru memberi penerangan terhadap aksi lakonan yang dilakukan. 3. Guru membaca cerita pendek dan memberikan fokus kepada pelajaran hari ini.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru membaca cerita pendek dengan kuat, jelas, lancar dan meminta murid mendengar dengan teliti. 2. Lima Perbendaharaan kata di dalam cerita tersebut telah siap digariskan oleh guru. 3. Guru meminta murid membaca semula cerita pendek tersebut secara bergilir-gilir.
Langkah Kedua
1. Guru mengeluarkan 5 perbendaharaan kata yang bergaris di dalam cerita. 2. Guru menerangkan makna setiap perbendaharan kata yang hendak diajar. 3. Guru mendapatkan respon murid dengan bertanyakan soalan “adakah kamu semua faham penggunaan perbendaharaan kata yang diajar tadi?”. 4. Guru menerangkan dan menunjukkan konsep 5 perbendaharan kata yang diajar. 5. Guru meminta murid melakukan kembali konsep yang diajar.
Langkah Ketiga
1. Guru meminta murid membina ayat pendek dengan menggunakan 5 perbendaharaan kata yang diajar. 2. Guru memantau hasil kerja murid. 3. Guru memberikan penilaian kepada hasil kerja murid. 4. Hasil kerja yang baik dipaparkan di dalam kelas.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Murid diminta membuat ayat secara verbal dan spontan dengan bimbingan daripada guru.
Latihan Kendiri
Murid diminta membina ayat dengan sendiri tanpa bantuan guru dan mereka perlu membina ayat tersebut di dalam buku latihan.

Penutup Pengajaran

1. Guru meminta murid melekatkan kad perkataan di tempat yang kosong. 2. Melalui aktiviti ini, murid dapat mengukuhkan lagi kefahaman mereka. 3. Pujian diberikan kepada murid yang berani mencuba.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
1. Guru meminta murid mencari petikan yang mengandungi 5 perbendaharaan kata yang telah diajar oleh guru dan membawa keratan tersebut ke sekolah pada kelas yang akan datang. Ini adalah untuk memantapkan lagi kefahaman mereka. 2. Melalui pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan, murid dapat mengaplikasikan perbendaharaan kata tersebut dalam penggunaan seharian.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 7155 kali
Mengenal abjad a, b, k dan i.

Mengenal Abjad

Persembahan ini mengajar mengenal nama, bunyi dan bentuk abjad 'a', 'b', 'k' dan 'i'.

Kemahiran Kefahaman Membaca

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Nurul Symiza Bt. Jaafar & Norehan Bt Ali.

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
4.4 Membaca dan memahami ayat dalam konteks 4.4.1 Ayat.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Murid membaca cerita pendek dan memahami cerita tersebut.
Objektif: 
Di akhir pelajaran, apabila guru menunjukkan satu urutan gambar berdasarkan satu cerita pendek,murid dapat menceritakan urutan gambar tersebut dengan lancar dan yakin.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid boleh membaca cerita yang mudah dan pendek.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1.Murid membaca cerita pendek yang telah dihilangkan beberapa perkataan dan digantikan dengan gambar. 2.Murid menjawab soalan yang diberikan guru berdasarkan cerita pendek tersebut. 3.Murid menerangkan cerita pendek berdasarkan urutan gambar tanpa petikan. 4.Murid membaca keseluruhan cerita pendek.
Bahan Bantu Mengajar: 
Power point, kad flash, lembaran kerja, lirik lagu “Sayang Tompok”.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

Guru dan murid menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk “Sayang Tompok”

Saya ada seekor kucing,
Kucing saya nama Tompok,
Tompok ada empat kaki,
Kaki Tompok pendek-pendek,

Tompok suka makan nasi,
Makan nasi dengan susu,
Badan Tompok sangat gemuk,
Pipi Tompok sangat comel,
Saya sayang Tompok…

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Mengingat kembali gambaran seekor kucing.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Pelajaran hari ini adalah guru meminta murid membaca cerita pendek dan murid perlu menerangkan cerita tersebut mengikut kefahaman mereka berdasarkan urutan gambar.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menunjukkan sebuah cerita pendek yang bertajuk “Kucing Kesayangan Amir” dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang sukar difahami oleh murid. 2. Guru menjelaskan perkataan yang sukar difahami oleh murid. 3. Guru membaca sebuah cerita pendek pada power point dan murid mengikut guru membaca.
Langkah Kedua
1. Murid membaca cerita pendek yang telah dihilangkan beberapa perkataan dan digantikan dengan gambar. 2. Kemudian, berdasarkan cerita pendek tersebut, guru bertanya soalan kepada murid. Murid yang berjaya menjawab soalan akan mendapat token.
Langkah Ketiga
Murid menerangkan cerita pendek berdasarkan urutan gambar.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Guru membimbing pelajar ketika menerangkan cerita pendek.
Latihan Kendiri
Murid diminta menyesuaikan gambar dengan ayat.

Penutup Pengajaran

Guru dan murid menyanyikan semula lagu “Sayang Tompok”. Saya ada seekor kucing, Kucing saya nama Tompok, Tompok ada empat kaki, Kaki Tompok pendek-pendek, Tompok suka makan nasi, Makan nasi dengan susu, Badan Tompok sangat gemuk, Pipi Tompok sangat comel, Saya sayang Tompok…

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Guru meminta murid membuat topeng kucing.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 5192 kali