Masalah Pembelajaran

Sikap Kasih Sayang Dalam Kehidupan Seharian.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Sf. Monadillah Bt Bachok dan Zaimah Bt Ismail

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
Sukatan Pelajaran : 8.0 Sikap kasih sayang 8.1 Mengamalkan sikap kasih sayang. 8.1.1 Sikap kasih sayang dalam kehidupan seharian.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Isi pelajaran hari ini adalah sikap saling sayang-menyayangi antara manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan.
Objektif: 
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat : 1. Menyatakan jenis kasih sayang yang terdapat dalam gambar 2. Menyatakan 3 cara daripada 5 cara menyatakan atau menunjukkan kasih sayang terhadap manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. 3. Mendemonstrasikan kasih sayang yang dipertontonkan.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid mengenali manusia, benda hidup dan bukan hidup seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
Analisis Tugasan : 1. Murid menonton video kasih sayang terhadap manusia, haiwan dan tumbuhan. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang video-video tersebut. 3. Murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru secara lisan berdasarkan video yang telah ditunjukkan. 4. Murid mencatatkan jenis kasih sayang di atas kertas yang telah dinyatakan oleh guru. 5. Murid melihat gambar yang ditunjukkan oleh guru. 6. Murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru secara lisan berdasarkan gambar yang ditunjukkan 7. Murid melabelkan jenis kasih sayang mengikut gambar yang ditunjukkan oleh guru. 8. Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang cara-cara menunjukkan kasih sayang terhadap manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. 9. Murid melakonkan salah satu jenis kasih sayang yang telah dipelajari. 10. Murid memberitahu jenis kasih sayang yang dilakonkan.
Bahan Bantu Mengajar: 
1. Video 2. Gambar 3. Power Point 4. Flash kad
Sokongan Tingkah Laku Positif: 
Kaedah peneguhan positif seperti pujian atau bintang pada kad

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

- Guru menyanyikan lagu.
- Guru menyanyi bersama murid

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru meminta murid menamakan orang yang mereka sayangi, binatang dan tumbuhan yang disayangi.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru memberitahu murid hari ini mereka akan belajar tentang sayang yang terbahagi kepada 3 jenis iaitu sayang kepada manusia, sayang kepada haiwan dan sayang kepada tumbuhan.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menunjukkan video kasih sayang terhadap manusia, haiwan dan juga tumbuhan. 2. Guru menerangkan tentang video-video tersebut. 3. Guru meminta murid menjawab soalan secara lisan berdasarkan video yang ditunjukkan. 4. Guru meminta murid mencatatkan maklumat yang diperolehi.
Langkah Kedua
1. Guru menunjukkan gambar untuk setiap jenis kasih sayang. 2. Guru menyoal murid seperti: a. Apakah jenis-jenis kasih sayang yang terdapat dalam gambar? b. Berapa jenis kasih sayang yang telah diterangkan? 3. Guru meminta murid menjawab soalan secara lisan. 4. Guru meminta murid memadankan gambar dengan ‘flash card’ yang disediakan. 5. Guru meminta murid memberikan contoh cara-cara lain meluahkan dan menunjukkan kasih sayang terhadap manusia, haiwan dan tumbuhan. 6. Guru meminta murid membaca contoh-contoh yang telah disenaraikan.
Langkah Ketiga
1. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan. 2. Guru meminta murid melakonkan satu contoh kasih sayang. 3. Guru meminta murid menerangkan jenis kasih sayang yang dilakonkan.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Guru membimbing murid membezakan jenis kasih sayang yang terdapat di dalam gambar dan lakonan video.
Latihan Kendiri
Apabila murid telah berjaya membezakan jenis kasih sayang, mereka diminta untuk melakonkan contoh-contoh kasih sayang.

Penutup Pengajaran

Guru dan murid bersoal jawab mengenai pelajaran hari ini.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
- Murid dapat mengaplikasikan sifat sayang-menyayangi dalam kehidupan seharian. - Murid dapat menulis kad ucapan bersempena Hari Ibu dan Hari Bapa.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 4975 kali
Gambar PowerPoint Kasih Sayang

Kasih Sayang

Mengisahkan perasaan kasih sayang akan manusia dan haiwan.

Pemakanan Seimbang

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
WaRNa GuRLS

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
Pendidikan Moral
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Nilai-nilai murni : Pemakanan seimbang
Objektif: 
Objektif Umum : Mempunyai pengetahuan tentang klasifikasi makanan seimbang Objektif Khusus : (a) Membezakan jenis-jenis makanan mengikut kumpulan-kumpulan makanan seimbang dengan tidak seimbang (b) Menyenaraikan jenis makanan mengikut kumpulan makanan seimbang
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid pernah makan pelbagai jenis makanan
Bahan Bantu Mengajar: 
Slide power point
Sokongan Tingkah Laku Positif: 
-mengamalkan gaya hidup sihat -mendisiplinkan diri dengan memakan makanan seimbang

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

Menunjukkan beberapa jenis makanan seimbang yang biasa dimakan

Guru ~ menunjuk setiap makanan yang dipaparkan di slaid

Murid ~ menyebut nama makanan tersebut

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru ~ menunjukkan setiap makanan yang dipaparkan di slaid Murid ~ menyebut nama makanan tersebut murid dapat mengingati semula makanan yang pernah dimakan
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Pengetahuan mengenai pemakanan seimbang mengenalpasti tahap pengetahuan murid

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1) penerangan tentang pemakanan seimbang 2) menerangkan sambil menunjukkan piramid makanan di slaid pendedahan awal tentang tajuk baru
Langkah Kedua
Guru ~ memberitahu tentang kesan dan akibat daripada setiap jenis makanan yang diambil memberitahu murid kesan pemakanan tersebut pada diri sendiri
Langkah Ketiga
memperkenalkan menu makanan seimbang memberitahu menu yang sepatutnya diambil

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Menguji Kefahaman murid setelah mengikuti pembelajaran hari ini mengetahui kefahaman murid
Latihan Kendiri
mengidentifikasikan antara makanan sihat dan tidak sihat **mengenalpasti 2 perbezaan jenis makanan tersebut

Penutup Pengajaran

menyanyikan lagu tentang pemakanan seimbang bersama murid **mengingati semula apa yang telah dipelajari pada hari ini

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
memaklumkan kepada murid untuk mengamalkan pemakanan seimbang dalam kehidupan seharian **mengetahui kesan dan akibat daripada amalan tersebut
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 4308 kali
Gambar Naik Bas

menaiki bas

powerpoint ini menolong guru untuk ... terdapat ......

Understand the life process in plants -Part of plants respond to stimuli (Blind)

Penulis: 
Molly Voon

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
2. Living Things Undergo Life Processes. 2.4 Understanding the life processes in plants.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Explain and identify the parts of plant respond to stimuli.
Objektif: 
At the end of the lesson, pupil will be able to: 1. Identify the parts of plant - leaf , root, shoot and stem. 2. Discuss how plants respond to external stimuli : water, sunlight, touch and gravity.
Kemahiran Sedia Ada: 
Pupil is able to name the various types of plants.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. External stimuli: water, sunlight, touch and gravity. 2. Self experience of how plants respond to external stimuli. 3. Identify parts of plant on tactile graphic. 4. Description of how plants respond to external stimuli based on tactile graphic.
Bahan Bantu Mengajar: 
Tactile graphic, notes, and worksheet.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

Teacher asks pupil to name various types of plants. E.g : hibiscus, aloe vera, mimosa, mushroom etc.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Teacher gives a quiz before stars the lesson. (a) Hai, my name starts with M. My head is round and I've one leg. My shape looks like an umbrella. I grow on the ground or near the trunk of the tree. Who am I ? Pupil guess the answer is "mushroom"
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Today, we will learn to explain and identify the parts of plant respond to stimuli.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Teacher introduces today's lesson is regarding parts of plant and how plant respond to external stimuli such as: (a) Water, sunlight, touch and gravity. 2. Teacher explains today he needs to go out to feel the plant during the lesson. 3. Teacher brings him to feel the various type of plants around the school. 4. Teacher names the plants and pupil repeats after teacher. 5. Teacher chooses one example of plants that he has touched. (a) Hibiscus-identify the parts of hibiscus with teacher's guidance. e.g ---shoot,leaf, stem, root and flower. (b) Then, teacher explain each part respond to different external stimulus. e.g : Leaf and shoot respond to sunlight. e.g : root respond to gravity. 6. Then, teacher brings him to touch mimosa plant and explain to him how mimosa plant reacts. (a) Teacher explains mimosa plant respond to touch because it will quickly folds its leaf once it had been touched. (b) Then, teacher let him feels the plant that has already withered. (c) Teacher explains plants withered if lack of water. Therefore,roots respond to water and they need water to grow freshly and healthy. 7. Teacher and pupil back to the class. (a) Teacher asks him to identify the part of plant on tactile graphic and paste the name of the part according to the arrow. e.g : leaf, stem, root and flower. 8. Once he could recognizes the parts, teacher explains part like roots are respond to water and it needs water to grow. 9. Teacher asks the pupil to read the notes given. 10. After he reads, teacher explains more details how roots respond to water: roots bring the water to all parts of body of plant. 11. Then, teacher asks him to feel the tactile graphic of plant without water in a box and plant with water and expose with sunlight with teacher's guidance. 12. Teacher asks him to explain the different between this two plants and what is the conclusion that he can make. 13. Pupil answers plant must receive water everyday and expose with sunlight. It respond to water and sunlight in order for it to grow healthy.
Langkah Kedua
1. Teacher asks him to continue to read the notes again: (a) external stimuli --- plant respond to sunlight. 2. After he read, teacher explains more detail how plant respond to sunlight: (a) The stem of the plant will grow towards the sun's ray. (b) Then, teacher asks him to feel the tactile graphic with teacher's guidance of young plant that has put in a box with a small hole. (c) After a week, the stem of plant will grow towards the hole that has sun's ray. (d) Then, teacher asks him to make a conclusion of this experiment. (e) Pupil answers plant needs sunlight to grow healthy and it respond to sunlight. 3. Teacher asks him to continue to read the notes again: (a) external stimuli ----plant respond to touch. 4. After he reads, teacher explains that plant like mimosa will fold its leaf after being touched. 5. Pupil feels the tactile graphic of touching mimosa plant and feels the leaf folds with teacher's guidance. 6. Teacher asks him to make conclusion of what he has felt regarding this experiment. 7. Pupil answers plant respond to touch because it will fold its leaf after being touched.
Langkah Ketiga
1. Teacher asks him to continue to read the notes: (a) External stimuli --- plant respond to gravity. 2. After reading, teacher explains more detail about roots of the plant respond to gravity that make them always stay in a surface of soil or grow towards the ground. 3. Teacher guides the pupil to feel the tactile graphic how roots grow towards the gravity. 4. Teacher asks him to make a conclusion of what he has felt regarding this experiment. 5. Pupil answers plant respond to gravity because the roots grow towards the ground. 6. Teacher gives the exercises for pupil to do. For the first question, teacher guides him to find the answer. 7. The rest of questions are as his homework.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Teacher guides pupil step by step to identify the parts of plant- leaf , root, shoot and stem. 2. Teacher guides pupil step by step to discuss how plants respond to external stimuli - water, sunlight, touch and gravity.
Latihan Kendiri
Teacher asks pupil to try the exercises given by the teacher.

Penutup Pengajaran

1. Teacher gives a quiz : (a) I am a head of a plant. Where ever the sun goes, I will follow. Who am I? - Pupil responds " I am a shoot of a plant" (b) I am the main body of a plant. My body is hard and I support all parts of my body. Who am I? - Pupil responds " I am a stem of a plant"

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Pupil able to describe how plants respond to external stimuli: water, sunlight, touch and gravity.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 758 kali