Rendah Tahap 1

Kemahiran Menulis Karangan

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Mohd Yaakup bin Mohd Sabri dan Azuan Jasmin

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
Deskripsi pelajaran hari ini Menulis karangan pendek
Objektif: 
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menulis satu karangan pendek berdasarkan gambar yang diberikan.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid boleh membaca dan memahami jalan cerita pendek.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1.Murid mendengar dan melihat gambar cerita yang ditayangkan. 2.Murid menjawab soalan yang diberikan berdasarkan tayangan gambar tersebut. 3.Murid mengeluarkan idea sendiri berdasarkan gambar yang ditujukkan. 4.Murid menulis karangan pendek berdasarkan gambar yang diberikan.
Bahan Bantu Mengajar: 
Power point.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

Guru menyangkan tayangan gambar ikan emas, ayam dan burung.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Mengingat gambaran seekor ikan, gambar ayam dan burung.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1.Guru menayangkan cerita pendek yang bertajuk “ikan emas” 2.Guru menceritakan kembali cerita tersebut 3.Murid dibimbing untuk menceritakan kembali cerita tersebut
Langkah Kedua
1.Dengan bantuan guru, murid melengkapkan cerita tersebut berdasarkan gambar. 2.Murid diminta untuk menulis karangan di atas lembaran kerja 1. 3.Murid diminta membaca semula karangan yang dihasilkan.
Langkah Ketiga
1.Guru menayangkan cerita pendek kedua. 2.Guru mengarahkan murid menceritakan semula cerita tersebut berdasarkan gambar. 3.Guru meminta murid memberikan idea berdasarkan gambar. 4.Murid membuat karangan cerita pendek berdasarkan idea mereka sendiri mengikut urutan gambar.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1.Guru membimbing murid membuat karangan berdasarkan gambar yang diberikan (lembaran Kerja 3). 2.Latihan kendiri: 3.Murid menulis karangan pendek.

Penutup Pengajaran

Guru menayangkan semula cerita ayam, ikan dan burung.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid diminta untuk membuat karangan pendek berdasarkan haiwan peliharan sendiri di rumah.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 605 kali

Operasi tolak dua nombor

Bidang:
Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Shakil binti Basri dan Khamsila binti Saffie

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
4.0 Operasi Tolak 4.2 Menolak Sebarang Dua Nombor
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan bahan maujud iaitu gula-gula yang diberikan oleh guru.
Objektif: 
Di akhir pembelajaran, pelajar dapat menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan bahan yang disediakan oleh guru iaitu gula-gula, power point dan lembaran kerja.
Kemahiran Sedia Ada: 
1. Pelajar telah mengenal nombor 1 hingga 10 2. Pelajar boleh mengira dan menyebut nombor 1 hingga 10 dengan betul
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Pelajar kenal nilai nombor pertama. 2. Pelajar kenal nilai nombor kedua. 3. Pelajar tahu menggunakan konsep tolak.
Bahan Bantu Mengajar: 
1. Power point 2. gula-gula 3. Bekas gula-gula 4. lembaran kerja

Permulaan Pengajaran

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Murid mengingat kembali kemahiran membilang nombor 1-10 melalui cerita sang kancil dan buaya (rujuk fail cerita sang kancil dan buaya)
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru menerangkan bahawa dalam cerita sepuluh budak hitam jumlah budak hitam semakin berkurang (menolak).

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1.Guru memberikan murid seorang satu bekas (rujuk video 1) 2.Guru memberikan murid 10 biji gula-gula setiap seorang (rujuk video 2) 3.Guru memasukkan gula-gula ke dalam bekas(rujuk video 3) 4.Guru meminta murid memasukkan gula-gula ke dalam bekas seperti yang dilakukan oleh guru (rujuk video 3) 5.Guru meminta murid untuk menyebut seorang suatu nombor (rujuk video 4) 6.Murid menyebut nombor dan guru mengeluarkan coklat dari bekas (rujuk video 5) 7.Kemudian guru mengira baki gula-gula yang tinggal setelah guru mengeluarkan gula-gula mengikut nombor yang diberi oleh pelajar (rujuk video 6) 8.Murid melakukan perkara seperti guru (rujuk video 7&8) 9.Guru menyebut nombor dan meminta semua pelajar mengeluarkan gula-gula mengikut nombor yang diberi oleh guru 10.Guru menyebut nombor dan meminta semua pelajar mengeluarkan gula-gula mengikut nombor yang diberi oleh guru. Kemudian semua pelajar mengira bersama-sama baki yang tinggal di dalam bekas mereka. 11.Guru mengulang langkah yang sama dengan cara penilaian individu. 12.Setiap seorang murid diberi nombor dan guru meminta murid tersebut mengeluarkan gula-gula dari bekas mengikut nombor yang disebut oleh guru dan murid mengira baki yang tinggal dalam bakul setelah mengeluarkan sejumlah gula-gula.
Langkah Kedua
1.Guru meminta pelajar mencari pasangan. 2.Guru meminta pasangan pelajar untuk mengulangi aktiviti ini bersama pasangan masing-masing.
Langkah Ketiga
1.Guru memainkan powerpoint interaktif tentang operasi tolak yang disediakan oleh guru. 2.Guru meminta pelajar menjawab soalan yang disediakan oleh guru dengan powerpoint interaktif. 3.Murid menjawab secara beramai-ramai 4.Murid menjawab secara individu

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1.Guru memberikan lembaran kerja kepada murid 2.Guru menerangkan 1 contoh berdasarkan lembaran kerja yang diberi 3.Murid menyelesaikan lembaran kerja sendiri
Latihan Kendiri
1.Guru memberikan lembaran kerja kepada murid 2.Murid menyelesaikan lembaran kerja sendiri

Penutup Pengajaran

Guru mengajak pelajar menyertai permainan jual beli dan dalam permainan ini pelajar dibahagikan kepada 2 watak iaitu pembeli dan penjual. Apabila pelajar yang menjadi pembeli membeli barangan yang dijual oleh pelajar yang menjadi penjual, guru akan mengarahkan pelajar yang menjadi penjual untuk mengira baki barangan yang tinggal. Kemudiannya pelajar yang menjadi pembeli akan bertukar watak dengan pelajar yang menjadi penjual dan permainan ini akan berlanjutan sehingga kesemua pelajar sudah memahami konsep tolak tersebut.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Guru membawa pelajar ke koperasi sekolah dan membeli barangan di koperasi tersebut untuk mengaplikasikan konsep tolak tersebut.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 951 kali

Operasi tambah

Bidang:
Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Siti Sarah Binti Sahlan dan Yusniyanti Binti Yunos .

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
3.4 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah 3.7 Membina Cerita : 3.7.1 Ayat Matematik daripada cerita
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Melengkapkan ayat matematik hasil tambah dua digit dalam lingkungan 10-20
Objektif: 
Menjawab 7 daripada 10 ayat matematik dengan hasil tambah 10-20 dengan betul daripada lebaran kerja
Kemahiran Sedia Ada: 
Pelajar boleh menambah dua digit dengan hasil tambah 15 hingga 20 dalam bentuk lazim
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1)Guru bercerita tentang “Si Ulat dan Buku”( 2)Guru bersoal jawab tentang cerita “Si Ulat dan Buku” 3)Guru bersama-sama murid menyelesaikan masalah matematik berdasarkan cerita tersebut dalam bentuk lazim 4)Guru membimbing pelajar menyelesaikan ayat matematik di dalam cerita 5)Pelajar menyelesaikan masalah ayat matematik di dalam cerita di dalam kumpulan 6)Bermain dengan permainan “Pengembaraan Monyet Sakti ” berunsurkan konsep dam ular
Bahan Bantu Mengajar: 
Power point, kad gambar, buku cerita ‘Si Ulat dan Buku’, “Pengembaraan Monyet Sakti” berunsurkan konsep dam ular.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1)Guru bercerita tentang ‘Si Ulat dan Buku’.
2)Guru bersoal jawab tentang membaca dan menyoal pelajar dengan soalan “Berapakah jumlah buku yang Si Ulat ada?. Baiklah kita akan selesaikan masalah Si Ulat

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
1)Guru meminta jika ada pelajar yang dapat menyelesaikan masalah matematik tadi. 2)Guru mengeluarkan semua maklumat yang terdapat di dalam cerita tersebut. “ Ayah si Ulat menghadiahkan 5 buah buku” “Cikgu memberi 6 buah buku kepada si ulat” “Berapakah jumlah buku yang si Ulat ada? Murid memberi jawapan “11”
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1)Guru membentuk ayat matematik daripada cerita ‘Si Ulat dan Buku” dan menyelesaikan jawapannya. 2)Guru memberitahu murid hari ini mereka akan belajar mengenai melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah berdasarkan cerita.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1.Guru mengubah maklumat di dalam power point berdasarkan cerita yang sama dengan hasil tambah 15-20 2. Guru menunjukkan maklumat-maklumat penting di dalam ayat tersebut dan menyuruh pelajar membentuk ayat matematik terlebih dahulu dan kemudian tukar kepada ayat lazim bagi hasil tambah yang melibatkan mengumpul semula.Guru meminta murid menyelesaikan masalah matematik dalam bentuk lazim tadi. 3. Guru mengisi jawapan yang diperolehi dari hasil tambah bentuk lazim ke ruang kosong dalam ayat matematik tadi.
Langkah Kedua
1.Guru memberi latihan dalam kumpulan 2.Guru memberi setiap kumpulan dengan satu cerita lain yang berlainan. (rujuk lampiran latihan kumpulan). 3.Pelajar bersama-sama menyelesaikan masalah matematik dan mengisi tempat kosong dengan nilai hasil tambah dari cerita. 4.Guru memberi bimbingan dari semasa ke semasa.
Langkah Ketiga
1.Bermain “pengembaraan Monyet Sakti” (rujuk Dam interaktif dan Dam Monyet) 2.Bermain dalam kumpulan dua atau tiga ahli. 3.Pelajar perlu menyelesaikan masalah matematik bagi setiap “check point” untuk maju. 4.Guru memerhati aktiviti pelajar

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Guru membimbing murid semasa bermain permainan “Pengembaraan Adi”
Latihan Kendiri
Murid menyelesaikan masalah matematik di dalam lembaran kerja. (rujuk lembaran kerja individu)
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 610 kali

Mari Belajar Jawi

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Azreen Effendy Mohammad & Khairunnisa Mokhtar

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
Pendidikan Islam > Akademik
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Mari belajar jawi dari segi huruf vokal & hijaiyah
Objektif: 
1. Murid dapat membezakan bunyi setiap huruf vokal 2. Murid dapat membunyikan huruf vokal dengan betul 3. Murid dapat menggunakan huruf vokal yang betul dalam membaca, menulis dan mengeja
Kemahiran Sedia Ada: 
1. Murid telah mengenal dan dapat membunyikan semua huruf hijaiyah dari Alif hingga Ya 2. Murid dapat membuat persamaan bunyi antara huruf hijaiyah jawi dan juga huruf rumi
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Membunyikan huruf vokal rumi 2. Penerangan persamaan antara huruf vokal rumi dan jawi 3. Membunyikan huruf vokal rumi dan jawi 4. Aktiviti pengukuhan dan pengayaan
Bahan Bantu Mengajar: 
1. Power point 2. Paparan slaid lagu kanak-kanak 3. Lembaran kerja

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

Bacaan doa sebelum belajar

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Pelajar diminta menyambung titik-titik huruf mengikut urutan supaya dapat menghasilkan gambar yang menarik. Kemudian warnakan gambar.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru menerangkan kepada murid huruf vokal dalam jawi Nota: Rujuk slaid 4-7

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
Menerangkan persamaan bunyi antara vokal jawi dan vokal rumi 1. Guru tunjuk dan sebut vokal jawi. 2. Guru tunjuk vokal rumi murid sebut bunyi. 3. Guru terangkan persamaan bunyi vokal dengan huruf jawi dan huruf rumi Nota: Rujuk slaid 8-23
Langkah Kedua
Membunyikan huruf dengan padanan vokal yang sesuai 1. Guru tunjuk dan bunyikan huruf vokal jawi serta minta pelajar ikut 2. Aktiviti 1 diulang beberapa kali sehingga pelajar benar-benar mahir mengenal dan dapat membunyikan huruf vokal tersebut Nota: Rujuk slaid 8-16

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Latihan pengukuhan 1. Guru tunjuk vokal rumi dan gambar 2. Kemudian minta pelajar tunjuk vokal jawi beserta sebutan Nota: Rujuk slaid 17-23
Latihan Kendiri
Warnakan huruf vokal

Penutup Pengajaran

Guru menyanyi bersama pelajar
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 34916 kali

Parts of the body

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Latifah Ahmad & Siti Shara bt Dollah

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
7.1 Identify parts of the body. 7.1.1 Parts of the body.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Today's lesson is to identify and name the parts of the body.
Objektif: 
At the end of the lesson plan, 1. Pupils should be able to name 4 out of 6 parts of body when teacher shown the pictures of body parts. 2. Pupils should be able to read the names of 5 parts of body. 3. Pupils should be able to match words to the correct picture.
Kemahiran Sedia Ada: 
Pupils know the parts of the body in spoken format.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Teacher shows the picture and pupils recognize the parts of the body. 2. Pupils can point to the correct parts of the body when asked. 3. Pupils can say the names of parts of the body. 4. Pupils can read words of parts of the body. 5. Pupils can match picture to picture parts of the body. 6. Pupils can match words to picture parts of the body. 7. Pupils can fill in the text of parts of the body.
Bahan Bantu Mengajar: 
PowerPoint slides of parts of the body and worksheets.
Sokongan Tingkah Laku Positif: 
Praise students for effort.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Sing a song ‘I Love My Body’
2. Teacher plays and sings the song first, pupils pay attention.
3. Teacher and pupils sing a song together.
(please refer to slide 4 in parts of the body power point)

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Pupils looks at their friend’s body and name parts of the body they know orally.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Teacher says, "Today, we will learn to name the parts of the body."

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
Identify and name parts of body 1. Teacher says the name of parts of body as she points to the picture.(Refer to slide 6,7,8 and 9 in parts of body power point) 2. Teacher asks a pupil to come to the front of the class. 3. Teacher points and asks pupil the name of parts of body. 4. Teacher guides pupils to say the name of parts of the body.
Langkah Kedua
Recognize and read words 1. Teacher shows and reads words on parts of the body. 2. Teacher and pupils read together. 3. Teacher asks pupils to read words on parts of body as she points to the name of the picture simultaneously. 4. Teacher guides pupils to read words of parts of the body.
Langkah Ketiga
a) Match picture to picture 1. Teacher matches one picture with another similar picture. 2. Teacher asks pupils to match the same picture with correct pictures. b) Word with picture 1. Teacher matches one word with one picture. 2. Teacher asks pupils to match the word to the correct pictures. c) Fill in the blank 1. Teacher fills in one word in the text. 2. Teacher guides pupils to fill in the word in the text

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Teacher guides pupils to say the name of parts of the body. 2. Teacher guides pupils to recognize and read words.
Latihan Kendiri
1. Teacher asks pupils to match the picture to the correct picture. 2. Teacher asks pupils to match word to the correct pictures. 3. Teacher asks pupils to fill the correct word in the text.

Penutup Pengajaran

Teacher and pupils sing a song again and summarize the lesson with the pupils.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Play and match the puzzle parts of the body.

Rujukan

Rujukan: 
Lee Lay Wah. (Mei, 2009). Strategi Pengajaran ePKhas: Model, Bimbing, Cuba. Dari laman web: http://epkhas.ses.usm.my/content/strategi-pengajaran-epkhas
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 5064 kali