Rendah Tahap 2

Tatabahasa : Kiasan Perbandingan Semacam.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Bavani A/P Ganason.

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
1.3 Menyoal untuk mendapatkan maklumat. 5.2 Membaca dan memahami bandingan semacam dengan betul. 8.2 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan bandingan semacam yang sesuai.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Memahami penggunaan kiasan perbandingan semacam dengan betul.
Objektif: 
Di akhir pelajaran, murid dapat; 1. Mengecam perkara kiasan perbandingan semacam mengikut konteksnya, 2. Bersoal jawab tentang penggunaan kiasan perbandingan semacam. 3. Menulis bagi melengkapkan ayat dengan bandingan semacam yang sesuai dengan betul.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid dapat membezakan kiasan perbandingan semacam dengan perumpamaan.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Guru menerangkan tentang perbandingan semacam. 2. Guru memberikan beberapa kad imbasan simpulan bahasa dan kiasan perbandingan semacam. Murid memilih ikut kategori. 3. Guru mengedarkan kad imbasan dan meminta murid mencantumkan kiasan perbandingan semacam. Murid mencantumkannya. 4. Guru memberikan lembaran kerja dan murid membuat aktiviti (lembaran kerja 1, lembaran kerja 2 dan lembaran kerja 3 sebagai kerja rumah). 5. Guru memberikan jawapan dan murid menyemak.
Bahan Bantu Mengajar: 
Lembaran kerja (dalam bentuk braille bagi buta), kad imbasan, kertas braille dan mesin braille.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru memberikan beberapa kad yang tertulis perumpamaan, simpulan bahasa dan kiasan perbandingan semacam (dalam Braille kepada murid buta).

2. Guru meminta murid memilih ikut kategori masing-masing.

3. Murid memilih simpulan bahasa, perumpamaan dan kiasan bandingan semacam ikut kategorinya.

4. Guru meminta murid membaca bandingan semacam yang tertulis di kad tersebut dan murid membaca.

5. Guru mengaitkan isi pelajaran hari ini.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru minta murid mencuba nyatakan apakah perkatan yang perumpamaan, dan semacam.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1. Guru menunjukkan kad imbasan perbandingan semacam kepada murid. 2. Guru menyatakan bahawa pembelajaran hari ini adalah berkaitan dengan perbandingan semacam.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru meminta murid mencantumkan kad imbasan perbandingan semacam yang yang diberikan. 2. Murid secara individu mencantumkan kad imbasan yang diberikan dengan betul. 3. Guru bersama murid membincangkan jawapan. 4. Guru meminta murid membaca dengan kuat kad imbasan mengikut susunan yang murid telah susun.
Langkah Kedua
1. Guru meminta murid membaca edaran lembaran kerja dan melengkapkan jawapan yang betul (lembaran kerja 1). 2. Murid mengisikan jawapan yang betul dan guru membantu murid memberikan jawapan yang betul.
Langkah Ketiga
1. Guru memberikan (lembaran kerja 2) dan meminta murid isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul berkaitan perbandingan semacam. 2. Setiap murid menerima lembaran kerja dan membuat latihan mengisikan tempat kosong dengan perbandingan semacam yang betul.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Murid ditunjuk cara untuk menjawab soalan melengkapkan perbandingan semacam dengan betul. 2. Murid menjawab soalan lembaran kerja.
Latihan Kendiri
Murid yang dapat selesaikan latihan 2 diberikan latihan 3 sebagai kerja rumah.

Penutup Pengajaran

1. Guru meminta murid tertentu ke hadapan dan bersoaljawab kembali tentang kiasan perbandingan semacam kepada kawan-kawan mereka. 2. Guru menggalakkan murid menggunakan kiasan perbandingan semacam.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid dapat menggunakan kiasan perbandingan semacam dengan betul.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 4531 kali

Sukan dan Kesihatan (Awas, Aedes Berbahaya).

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Bavani A/P Ganason

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Murid dapat memahami petikan dan menjawab soalan pemahaman dengan betul.
Objektif: 
Di akhir pelajaran, murid dapat; 1. Mendapatkan maklumat daripada petikan yang dibaca iaitu "Awas, aedes berbahaya". 2. Memahami petikan dengan baik. 3. Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah mengikut aras.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid tahu tentang bahaya nyamuk aedes dan denggi.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Guru mengedarkan petikan "Awas, aedes berbahaya" kepada setiap murid (petikan dalam braille bagi buta). 2. Guru meminta murid membaca petikan tersebut seorang demi seorang. 3. Guru menerangkan maksud yang sukar difahami. 4. Guru meminta murid memahami soalan pemahaman dan menjawab soalan. 5. Murid menjawab soalan pemahaman (dengan dibimbing oleh guru).
Bahan Bantu Mengajar: 
Edaran petikan (dalam braille bagi buta), lembaran kerja kefahaman, gambar nyamuk aedes dan laptop.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru berteka-teki dengan murid iaitu guru meminta murid menjawab teka-teki berikut;.

"Jikalau tuan tajuk cendana,
Ambil gantang sukatkan pulut,
Jikalau tuan bijak laksana,
Binatang apa tanduk di mulut?". (Jawapannya, nyamuk).

2. Murid bersedia untuk menjawab teka-teki secara individu dan memberikan jawapan.

3. Guru membunyikan suara nyamuk dan murid dapat meneka.

4. Guru mempamerkan gambar nyamuk aedes kepada murid rabun.

5. Murid melihat gambar nyamuk aedes dan mendengar penerangan guru.

6. Guru bertanyakan tentang nyamuk aedes iaitu "Bagaimana mengelak daripada gigitan nyamuk?".

7. Murid menjawab soalan guru dengan memberikan jawapan berikut, "Menggunakan ubat nyamuk, aerosol penyembur serangga dan menggunakan kelambu".

8. Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran hari ini.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Murid pernah melihat nyamuk aedes di televisyen melalui iklan dan bagi murid buta pernah dengar tentang bahaya demam denggi melalui radio.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru menunjukkan gambar nyamuk aedes dan memperkenalkan pembelajaran hari ini adalah berkaitan dengan nyamuk yang membahayakan semua.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru meminta murid membaca teks petikan yang diedarkan dengan intonasi yang betul. 2. Guru menerangkan beberapa makna yang sukar difahami oleh murid dalam teks. 3. Guru menyenaraikan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes dan meminta murid memberikan jawapan bagi menyelesaikan masalah tersebut.
Langkah Kedua
Guru mengedarkan lembaran kerja soalan kefahaman dan menyuruh murid membuat soalan kefahaman berpandukan petikan. Murid membuat latihan.
Langkah Ketiga
Guru meminta murid membaca petikan secara individu dengan intonasi yang betul.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Murid dibantu oleh guru dalam menjawab soalan pemahaman mengikut susunan yang betul.
Latihan Kendiri
Murid membaca petikan secara individu.

Penutup Pengajaran

Guru membuat kesimpulan isi pelajaran dan memberikan pujian kepada murid yang dapat menjawab semua soalan dengan betul.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid dapat mengetahui bahaya nyamuk Aedes dan berhati-hati dengan wabak penyakit denggi.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 2880 kali