Hakmilik Sumber

Bahan dalam repositori ePKhas ("laman ini") dilindungi oleh undang-undang hakmilik di Malaysia dan juga negara lain.

Apabila anda mengakses laman ini, anda bersetuju kepada syarat-syarat berikut:

  1. Anda boleh menggunakan isi kandungan laman ini untuk tujuan informasi dan untuk tujuan proses pengajaran dan pembelajaran peribadi sahaja.
  2. Anda boleh menyimpan salinan setempat atau mencetak item individu untuk penggunaan peribadi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  3. Anda tidak boleh mengenakan sebarang pembayaran untuk penggunaan sebarang item dalam ePKhas.
  4. Anda mesti pastikan notis hakmilik: © ePKhas 2007 dimasukkan ke dalam setiap salinan item yang digunakan.
  5. Anda tidak boleh mengubahsuai bahan yang didapati daripada laman ePKhas tanpa kebenaran daripada pentadbir ePKhas.

"ePKhas" merupakan hakmilik Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia.

Untuk maklumat tambahan mengenai syarat-syarat ini, sila hubungi pihak pentadbir ePKhas.