Mencari Sumber

Repositori ePKhas terdiri daripada enam jenis sumber e- pengajaran dan pembelajaran:

  • Rancangan Pengajaran Harian
  • Objek Pembelajaran Multimedia
  • Galeri Gambar
  • Bahan Cetakan Flash
  • Buku Bercerita Multimedia
  • Atikel ringkas

Hasil carian sumber akan dipaparkan. Klik tajuk sumber tersebut untuk membaca dan mencetak ataupun pratonton dan muat turun sumber tersebut.

Rancangan Mengajar - Membaca dan Mencetak
Anda boleh membaca rancangan mengajar dan mencetaknya  dengan klik 'versi cetakan'.

Objek Pembelajaran Multimedia - Pratonton dan Muat turun

Anda boleh memilih untuk pratonton objek pembelajaran multimedia dan juga untuk muatturun objek tersebut.