Rancangan Pengajaran Harian ePKhas-Lee

oleh Dr. Lee Lay Wah

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ePKhas-Lee

Pengajaran yang berkesan bermula dengan perancangan dan reka bentuk pengajaran yang baik. Rancangan Pengajaran Harian ePKhas-Lee (Hakmilik © 2007 ePKhas)  dibina untuk tujuan menolong guru pendidikan khas membuat perancangan proses pengajaran-pembelajaran seharian mereka. RPH ePKhas-Lee  distrukturkan kepada ENAM peringkat.

1. Maklumat Awal Pelajaran

 • Bidang
 • Jenis Ketidakupayaan
 • Peringkat Pendidikan
 • Aras
 • Domain

2. Perancangan Sebelum Pengajaran

Enam perkara perlu dikenalpasti dan ditentukan terlebih dahulu sebelum merancang langkah-langkah dalam proses pengajaran-pembelajaran. Perkara tersebut adalah:

 • Sukatan Pelajaran
 • Deskripsi Pelajaran Hari Ini
 • Objektif Pelajaran
 • Kemahiran Sedia Ada
 • Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran
 • Bahan Bantu Mengajar
 • Sokongan Tingkah Laku Positif

3. Permulaan Pengajaran

Tiga langkah digunakan untuk memulakan sesuatu pengajaran dalam kelas iaitu:

 • Set induksi
 • Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
 • Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid

4. Penyampaian Isi Pelajaran

Strategi pengajaran ePKhas-Lee disyorkan untuk menyampaikan isi pelajaran. Strategi ini terdiri daripada TIGA langkah yang utama iaitu Model, Bimbing dan Cuba (ModelBimbingCuba ePKhas-Lee 2007). (Lee, Mei 2009).

 • Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid (Model)
 • Penilaian berterusan: Latihan dengan Bimbingan (Bimbing)
 • Penilaian:  Latihan Kendiri (Cuba)

5. Penutup Pengajaran

6. Aktiviti Lanjutan

Aktiviti lanjutan kepada pelajaran mungkin boleh merangkumi:

 • Aktivti Generalisasi
 • Aktiviti Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian
 • Pelajaran Lanjutan

Templat RPH ePKhas-Lee © telahpun dibina dalam ePKhas untuk tujuan menolong guru membina Rancangan Pengajaran Pelajaran Harian mereka. Anda boleh menggunakan templat apabila anda daftar sebagai ahli penyumbang ePKhas.

Rujukan: Lee Lay Wah. (Mei, 2009). Strategi Pengajaran ePKhas: Model, Bimbing, Cuba. Dari laman web: http://epkhas.ses.usm.my/content/strategi-pengajaran-epkhas

 

Dibaca 11400 kali