Strategi Umum Mengajar Murid Disleksia

(DALAM PROSES SUNTINGAN...)

Strategi Umum Mengajar Murid Disleksia

Panduan bagaimana menolong murid disleksia dalam pembelajaran mereka:

Pengenalan
Strategi Penyesuaian vs. Strategi Pemulihan

Penyesuaian
Modifikasi kepada kurikulum biasa.

 • Guna warna untuk tekankan kata kunci
 •  Strukturkan isi kandungan : nota ringkas, gambarajah 
 •  Sediakan lembaran kerja berstruktur – kurangkan penulisan.
 • Contoh guna peta minda, gambaran visual, guna soalan berstruktur (tolong murid mengorganisasi isi kandungan).
 • Strategi penyesuaian : dilaksanakan merentas kurikulum/merentas subjek

Pemulihan
Pengajaran secara eksplisit dan spesifik dalam bidang kelemahan murid

 • Fokus kepada pemulihan: baca, eja, tulis, kira
 • Secara individu/ kumpulan kecil

Melibatkan Pelajar Secara Aktif dalam Pengajaran Disleksia

 • Murid disleksia mempunyai Gaya pembelajaran global - Perlu melihat gambaran menyeluruh dahulu.
 • Libatkan mereka secara aktif, bincang dengan mereka secara menyeluruh dahulu (whole picture)
 • Cth: melibatkan pelajar pada awal pelajaran: Beritahu pelajar secara eksplisit perkara yang hendak diajar hari ini: “Hari kita hendak belajar …..”. Cth: “kita akan belajar menggabung bunyi suku kuta supaya anda tahu bagaimana sesuatu perkataan dibina. Dengan itu anda tidak perlu hafal setiap perkataan.”
 • Cth: melibatkan mereka semasa pembelajaran Tanya: Apakah yang susah? Apakah yang senang untuk anda?

 Kaedah Pengajaran Multisensori

 • perlu belajar secara aktif dan interaktif dengan menggunakan pelbagai deria
 • Maklumat daripada pelbagai deria mengukuhkan lagi makna
 • Memproses secara serentak melalui pelbagai deria - Melihat maklumat (visual)- V,  Mendengar (auditori) -A , Menulis perkara yang sedang dipelajari (kinestetik)- K, Menggunakan pergerakan (kinestetik) -K,  sentuhan objek (taktil) - T.
 •  Contoh: - Mempelajari abjad - Setiap abjad terdiri daripada: (i) Bentuk, (ii) nama, (iii) bunyi.  Ketiga-tiga elemen ini perlu diajar secara eksplisit melalui kaedah multisensori . Cth:  (1) Tunjuk kad dengan abjad + gambar kata kunci. (2) Beri arahan: “Nama huruf ini ialah ‘a’, bunyinya adalah /a/. Kata kunci=‘api’.
 • Contoh Kaedah multisensori: - Minta murid tulis atas kertas pasir/atas permaidani dan sebut bunyi abjad serentak dengan pergerakan. - Guna tanah liat untuk buat abjad,,sentuh dan sebut bunyi serentak - Tulis di atas kertas dan sebut bunyi serentak.
 • Conoth: ‘TRACE’ abjad semasa melihat dan mendengar/menyebut serentak ( senang untuk ingat kembali) Contoh: trace di pasir, karpet, kain kasar. Membentuk abjad dengan tangan Multisensori - Belajar mengeja Matematik multisensori Contoh: matematik  Ajar guna logik lebih daripada guna ingatan  Kelemahan disleksia: ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang  Kekuatan disleksia: pemikiran logikal, gaya pembelajaran secara global  Terangkan konsep/peraturan/algoritma di sebalik sesuatu kemahiran/pengetahuan  Contoh:  Ejaan: staff, puff, tell, doll, toss, pass  In a one-syllable base word after a short vowel, final /f/, /l/ and /s/ are spelled ff, ll, and ss. (Floss rule)  Check: 1. one syllable? 2. short vowel? 3. final /f/, /l/ or /s/?  Contoh  Matematik:7x8=56  2x8=16, 5x8= 40, jadi 16+40=56  Ajar guna logik lebih daripada guna ingatan  Contoh: pecahan 1/3 X 1/2 = 1/6  Mengajar ikut urutan sistematik  Pengajaran secara langkah kecil ikut urutan  Mula dari yang paling asas dan bina ikut urutan (systematic)  Bina asas yang kukuh  Setiap langkah kecil perlu dibina dengan kukuh dahulu sebelum ditambahkan langkah seterusnya  Pembelajaran masteri  Contoh:  Kemahiran membaca: bunyi kata -> abjad perkataan ayat perenggan  Kemihran tulis esei : rancang, gabungkan idea, semak  Mengajar ikut urutan sistematik  Contoh  Contoh: multiplication 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Persembahkan maklumat dalam unit yang kecil  Less is better  Langkah kecil meningkatkan kejayaan  Beri banyak peluang kejayaan  Beri pujian  Terlalu banyak- ‘tune out’, ‘act out’, lupa langsung Contoh: a, b, t, u, k (fokus kepada 5 abjad sahaja) Ajar foniks: batu, baku, baka, bata buta, buku, kuku, kutu  Latih, latih dan uji (Overlearning)  Perbanyakkan latih tubi dan ulasan semula  Ulang maklumat kecil yang dipersembahkan  Guna pelbagai cara terutamanya secara multisensori  Uji - ajar (Model+Bimbing+Cuba) - uji - ulang  Sehingga jadi automatik  Tetapi ingat: ‘If a strategy does not work- more of it may not work’ Need to problem solve if does not work  Menolong murid mengorganisasi  Masa dan ruang  Pelajaran harian  Jadual/senarai  Tempat kerja  Susun tempat kerja  Kerja harian  Buku latihan dikod dengan warna (color coded)  Kerja kompleks  Cth: sediakan senarai semak- Tulis langkah dan tandakan  Pengajaran Kumpulan kecil/ Individu  Kumpulan kecil  sebagai sebahagian daripada kumpulan  (bukan seorang yang ‘ganjil’)  Pengajaran individu (1-1)  Ikut keperluan murid  Semasa di sekolah  Bahan sokongan visual  Lekat bahan sokongan visual di dinding sebagai rujukan  Jadual visual  Gambarajah urutan visual  Sediakan peta minta/ peta konsep  Strategi ingatan  Jangan ajar terlalu banyak pada masa yang sama (ingatan jangka pendek akan ‘overload’).  Jangan beritahu arahan/kerja rumah dengan terburu-buru di akhir kelas. Ambil masa untuk terangkan satu demi satu.  Ajar strategi ingatan kognitif seperti:  Mnemonics  Visualisation  chunking  Suasana emosi pelajar  Ada hari yang baik, ada hari yang tidak baik  Susah- akan wujud tingkah laku mengelak  Sokongan tingkah laku positif  Beri peneguhan positif  Pujian  Acknowledge his/her effort  Sistem menyemak - jgn guna pen merah  Gariskan yang salah – jgn guna pangkah  Jgn minta murid baca secara lisan dalam kelas tanpa latihan awal  Cadangan tambahan  Sediakan pensil (selalu hilang)  Baca secara lisan bahan cetakan  Adakan masa rehat (short breaks in between)  Adakan aktiviti fizikal : seperti berlakon  Sediakan bahan manipulatif  konkrit  Tulis dengan jelas atas papan hitam  ‘Make lesson fun’  Non-judgmental/ accept him as he is  Rumusan  Pengajaran berstruktur untuk disleksia  Berasaskan foniks  Multi-sensori  Ansur-maju  Ikut urutan  Langkah kecil  Logikal  overlearning  Rujukan Lee Lay Wah. (2014). Pedagogi berkesan ke arah kecemerlangan murid berkeperluan khas. Dlm Abdul Rashid Mohamed, Hazri Jamil, Low Hui Min & Aziah Ismail (Eds.), Pedagogi dan Kepimpinan: Pendekatan dan panduan untuk pendidik (pp. 111-138). KL: McGraw-Hill. Lee Lay Wah. (2009). Strategi pengajaran ePKhas-Lee (Model+Bimbing+Cuba). Retrieved August 25, 2015 from http://epkhas.ses.usm.my/content/strategi-pengajaran-epkhas Lee Lay Wah. (2015). Strategi umum mengajar murid disleksia. Retrieved Aug 25, 2015 from http://epkhas.ses.usm.my/content/strategi-umum-disleksia Stowe, C.M. (2000). How to reach and teach children and teens with dyslexia. San Francisco: Josey-Bass.
Dibaca 1415 kali