Panel Penyunting ePKhas

PANEL PENYUNTING

Penasihat:
Prof. Dr Abdul Rashid Mohamed

Ketua Penyunting:
Asoc. Prof. Dr Lee Lay Wah

Penyunting:
Dr. Aznan Che Ahmad

AJK

Juliana binti Jamrin

Lee Bee Hiang