Untuk terbitan Melengkapkan bilangan ahli setiap kumpulan berdasarkan ayat matematik (Lembaran Kerja)