Diterbitkan Alam Sekitar – Pencemaran Darat, Air, dan Udara.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Norza Rafizah Mohd Rahim dan Rohani binti Baharom.

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
4.3 Menambah perbendaharaan Kata
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Mengenalpasti jenis-jenis pencemaran seperti pencemaran air, udara dan bunyi.
Objektif: 
Murid dapat mengetahui kepentingan menjaga alam sekitar.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid biasa membersihkan kawasan rumah seperti membuang sampah.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Mengenal tong sampah kitar semula mengikut warna seperti berikut; a. Tong sampah biru untuk kertas. b. Tong sampah coklat untuk plastik. c. Tong sampah oren untuk kaca. 2. Memadankan sampah seperti botol plastik, kertas dan botol kaca yang ke dalam tong sampah kitar semula yang sesuai. 3. Mengenalpasti jenis-jenis pencemaran iaitu pencemaran darat, air dan udara. 4. Memadankan kad perkataan dengan gambar-gambar pencemaran alam yang sesuai.
Bahan Bantu Mengajar: 
1. Komputer Riba. 2. CD Interaktif. 3. Gambar. 4. Muzik.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru mempamerkan kepada murid gambar tong sampah kitar semula.

2. Guru memperkenalkan kepada murid tong sampah kitar semula mengikut warnan iaitu:
a. Tong sampah biru untuk kertas.

b. Tong sampah coklat untuk plastik.

c. Tong sampah oren untuk kaca.

3. Guru meminta murid memadankan sampah seperti botol plastik, kertas dan botol kaca yang telah di
pamerkan ke dalam tong sampah kitar semula yang sesuai.

4. Murid menjalankan aktiviti ini dengan menggunakan perisian yang telah di sediakan oleh guru.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru meminta murid memberitahu jenis-jenis sampah yang selalu di buang di merata-rata tempat.

Pencemaran darat

Gambar alam sekitar yang menunjukkan pencemaran darat dan air. Disediakan oleh Norza Rafizah Mohd Rahim dan Rohani binti Baharom.

Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru menerangkan kepada murid tentang tajuk pembelajaran hari ini, iaitu pencemaran alam darat, air dan udara.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menunjukkan kepada murid gambar tentang pencemaran alam seperti darat, air dan udara. 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar yang ditunjukkan. Contoh soalannya ialah; a. "Apakah bentuk pencemaran yang terdapat dalam gambar ini?". b. "Cuba ceritakan pencemaran yang pernah kamu lihat di sekeliling kamu". c. "Alam sekitar yang bagaimana kamu suka".

Pencemaran air

Gambar alam sekitar yang menunjukkan pencemaran darat dan air. Disediakan oleh Norza Rafizah Mohd Rahim dan Rohani binti Baharom.

Langkah Kedua
1. Guru menayangkan video tentang alam sekitar yang tercemar kepada murid. 2. Guru bersoal jawab dengan murid. Contoh soalan yang guru kemukakan ialah; a. "Adakah kamu suka alam sekitar yang kotor?". b. "Kenapa kamu sukakan alam sekitar yang bersih?". c. "Mengapa kita perlu menjaga alam sekitar?".
Langkah Ketiga
1. Guru mempamerkan gambar pencemaran alam sekitar di papan putih seperti pencemaran darat, pencemaran air dan pencemaran udara. 2. Murid di minta memadankan kad perkataan dengan gambar-gambar pencemaran alam yang sesuai.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Guru membimbing murid memilih jawapan yang betul dengan menggunakan perisian yang di sediakan. 2. Guru membimbing murid memadankan kad perkataan dengan gambar pencemaran alam di papan putih.
Pencemaran air dan udara

Pencemaran udara

Gambar alam sekitar yang menunjukkan pencemaran udara dan air.
Disediakan oleh Norza Rafizah Mohd Rahim dan Rohani binti Baharom.
Disyarahkan oleh Dr Lee Lay Wah

Latihan Kendiri
1. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai pada latihan yang di sediakan. 2. Murid di minta melengkapkan jawapan yang betul pada tempat kosong yang di sediakan.

Penutup Pengajaran

1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang kepentingan menjaga alam sekitar. 2. Guru mempamerkan gambar alam sekitar yang bersih dengan iringan lagu yang berjudul ”Keindahan Alam”. 3. Murid menyanyi lagu ”Keindahan Alam” dengan iringan muzik.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid akan lebih menyayangi alam sekitar dan mengelakkan pencemaran seperti membuang sampah sesuka hati.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 55912 kali