Diterbitkan Mengenal bentuk-bentuk.

Bidang:
Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Baseri bin Remping & Redzuan bin Saad

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
1.1 menamakan objek 1.1.1 bentuk
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Mengenal bentuk segitiga, segi empat, segi lapan, kon, silinder, dan bulatan.
Objektif: 
1. Dapat mengecam dan menyebut bentuk-bentuk yang di tayangkan dengan betul. 2. Menjawab dengan betul lima daripada enam soalan latihan di komputer yang di berikan. 3. Menjawab dengan betul enam daripada lapan soalan pada lembaran kerja yang di berikan.
Kemahiran Sedia Ada: 
Pelajar pernah melihat bentuk-bentuk segi tiga, segi empat, segi lapan, kon, bulatan dan silinder.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Merangsang murid dengan bersoal jawab berkaitan bentuk-bentuk yang di tunjukkan. 2. Menyebut semula nama-nama setiap bentuk yang disebutkan oleh guru. 3. Menamakan setiap bentuk yang telah di tunjukkan. 4. Mengenal ciri-ciri setiap bentuk.
Bahan Bantu Mengajar: 
Kad bentuk-bentuk; 1.Segitiga sama sisi. 2. Segitiga sama kaki. 3. Segi tiga bersudut tepat. 4. Segi empat sama. 5. Segi empat tepat. 6. Bulatan. 7. Segi lapan atau oktagon. 8. Kon. 9. Silinder.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru merangsang murid dengan bersoal jawab berkaitan bentuk-bentuk yang di tunjukkan.

2. Murid-murid cuba menjawab soalan-soalan secara lisan yang di kemukakan oleh guru.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Pelajar biasa melihat bentuk-bentuk segi tiga, segi empat, segi lapan, kon, bulatan dan silinder.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1. Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pelajaran hari ini. 2. Guru menunjukkan gambar segi tiga sama sisi. 3. Guru menyebut nama segi tiga sama sisi. 4. Pelajar di minta mengikut guru menyebut segi tiga sama sisi. 5. Guru menerangkan ciri-ciri bentuk segi tiga sama sisi. 6. Guru menunjukkan gambar segi tiga sama kaki. 7. Guru menyebut nama segi tiga sama kaki. 8. Pelajar di minta mengikut guru menyebut segi tiga sama kaki. 9. Guru menerangkan ciri-ciri bentuk segi tiga sama kaki. 10. Guru menunjukkan gambar segi tiga bersudut tepat. 11. Guru menyebut nama segi tiga bersudut tepat. 12. Pelajar di minta mengikut guru menyebut segi tiga bersudut tepat. 13. Guru menerangkan ciri-ciri bentuk segi tiga bersudut tepat. 14. Guru menyuruh pelajar menyenaraikan barang-barang berbentuk segi tiga.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menayangkan gambar segi empat sama sisi. 2. Guru menyebut nama segi empat sama sisi. 3. Pelajar diminta mengikut guru menyebut segi empat sama sisi. 4. Guru menerangkan ciri-ciri bentuk segi empat sama sisi. 5. Guru menayangkan gambar segi empat tepat. 6. Guru menyebut nama segi empat tepat. 7. Pelajar di minta mengikut guru menyebut segi empat tepat. 8. Guru menerangkan ciri-ciri bentuk segi empat tepat. 9. Guru menyuruh pelajar menyenaraikan barang-barang berbentuk segi empat tepat yang berada disekeliling mereka.
Langkah Kedua
1. Guru menayangkan gambar bulatan. 2. Guru menyebut nama bulatan. 3. Pelajar di minta mengikut guru menyebut bulatan. 4. Guru menerangkan ciri-ciri bentuk bulatan yang di tayangkan. 5. Guru menayangkan gambar segi lapan atau oktagon. 6. Guru menyebut nama bentuk segi lapan atau oktagon. 7. Pelajar diminta mengikut guru menyebut segi lapan atau oktagon. 8. Guru menerangkan ciri-ciri bentuk segi lapan atau oktagon.
Langkah Ketiga
1. Guru menayangkan gambar bentuk kon. 2. Guru menyebut nama kon. 3. Pelajar di minta mengikut guru menyebut kon. 4. Guru menerangkan ciri-ciri bentuk kon yang di tayangkan. 5. Guru menayangkan gambar bentuk silinder. 6. Guru menyebut nama silinder. 7. Pelajar di minta mengikut guru menyebut silinder. 8. Guru menerangkan ciri-ciri bentuk silinder yang di tayangkan. 9. Guru menyuruh pelajar menyatakan barang-barang yang berbentuk silinder dan kon.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Pelajar di minta mengikut guru menyebut segi tiga sama sisi,segi tiga sama kaki dan segi empat sama sisi. 2. Pelajar di minta mengikut guru menyebut segi empat tepat,bulatan dan segi lapan atau oktagon. 3. Pelajar di minta mengikut guru menyebut kon dan silinder.
Latihan Kendiri
Murid membuat latihan yang disediakan di dalam perisian yang disediakan seperti berikut; 1. Latihan pertama menjawab soalan bentuk segi tiga. 2. Latihan kedua menjawab soalan bentuk segi empat. 3. Latihan ketiga menjawab soalan bentuk bulatan. 4. Latihan keempat menjawab soalan bentuk segi lapan atau oktagon. 5. Latihan kelima menjawab soalan bentuk kon. 6. Latihan keenam menjawab soalan bentuk silinder.

Penutup Pengajaran

1. Murid di minta memadankan gambar bentuk-bentuk mengikut nama yang sesuai. 2. Guru memberi peneguhan berbentuk pujian kepada semua murid kerana dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran hari ini dengan baik.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid akan mengenal setiap bentuk objek yang mereka nampak.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 19205 kali