Diterbitkan Buah-buahan Tempatan

Penulis: 
Mohd Harith B Mohd Rahim @ Mohd Noor dan Nurulsuhada Bt Salleh@ Jaafar

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
1.0 Hubungan Manusia dan Masyarakat 1.5 Menamakan keperluan hidup 1.5.3 Tumbuhan (buah-buahan)
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Mengenal dan menamakan buah-buahan tempatan di Malaysia. - Membolehkan kanak-kanak mengenal jenis-jenis dan sifat makanan dan minuman melalui deria lihat, sentuh, rasa dan bau. - Buah-buahan dan sifat-sifatnya.
Objektif: 
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: a)mengenal bentuk, tekstur dan warna b)menyebut secara lisan dengan tepat sekurang-kurangnya 6 slaid buah-buahan tempatan tanpa bantuan guru.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid pernah melihat dan merasa beberapa buah-buahan tempatan seperti pisang dan betik.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Mengenal buah-buahan tempatan a. Bentuk b. Tekstur c. Warna 2. Menyebut buah-buahan tempatan 3. Memadankan gambar yang sama seperti yang ditunjukkan
Bahan Bantu Mengajar: 
1. Komputer riba 2. Slaid Power Point interaktif 3. Kotak ajaib 4. Buah-buahan tempatan sebenar atau model

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru meminta murid merasa tekstur benda yang terdapat di dalam kotak ajaib dan meminta murid meneka benda tersebut.
Cth soalan :
a. Apakah tekstur (rasa sentuhan) benda tersebut?
b. Bagaimanakah bentuk benda tersebut?
2. Guru mengeluarkan benda tersebut dari kotak ajaib dan menunjukkan buah tersebut.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru bertanya murid sama ada mereka pernah melihat dan merasa keenakan buah tersebut.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru menerangkan kepada murid tentang tajuk pembelajaran pada hari ini iaitu buah-buahan tempatan.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
Langkah 1: 1. Guru menggunakan slaid interaktif yang disediakan dan klik pada ‘KLIP VIDEO’ dan menayangkan video klip mengenai buah-buahan tempatan. 2. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan klip video tersebut. Contoh soalan : a. Klip video tadi menunjukkan gambar apa? b. Di manakah kamu lihat atau beli buah-buahan tersebut? c. Pernahkah kamu makan buah-buahan tersebut?
Langkah Kedua
1. Dengan menggunakan slaid interaktif yang sama, guru klik pada ‘MARI BELAJAR’ dan menunjukkan slaid-slaid gambar beberapa buah-buahan tempatan. 2. Guru menerangkan kepada murid mengenai gambar tersebut dari segi nama, bentuk, tekstur dan warna. 3. Guru meminta murid menyebut mengikut guru.
Langkah Ketiga
1. Guru menunjukkan semula slaid gambar beberapa buah-buahan tadi dan meminta murid menyebut secara lisan slaid gambar yang ditunjukkan tanpa bantuan guru. 2. Murid dikehendaki menyebut gambar yang ditunjukkan secara beramai-ramai. 3. Murid dikehendaki menyebut gambar yang ditunjukkan secara individu.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Guru membimbing murid memilih jawapan yang betul dengan menggunakan slaid interaktif yang disediakan.
Latihan Kendiri
Murid membuat lembaran kerja dengan mencari buah-buahan yang tersembunyi dan mewarnakan gambar tersebut.

Penutup Pengajaran

1. Guru merumuskan isi pengajaran pada hari ini sambil menyoal murid apakah yang mereka pelajari pada hari ini. 2. Dengan menggunakan slaid multimedia yang sama guru klik pada ‘MARI MENYANYI’ dan memilih lagu serta menyanyi bersama murid. 3. Murid diberi peluang merasa buah-buahan yang guru bawa. (rujuk slide power point)

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
1. Guru meminta murid bermain secara interaktif kuiz dari slaid multimedia yang disediakan. 2. Murid klik pada ‘KUIZ’ untuk mencapai program ini.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 7671 kali