Diterbitkan Cara Berwuduk

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Norazilawati Binti Kamarulzaman dan Siti Zulaikha Binti Adzemi

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
2.3 Solat 2.3.1 melakukan amalan-amalan sebelum solat (berwuduk, azan dan iqamah) 2.3.1.1 Amalan sebelum solat
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Cara-cara mengambil wuduk dengan betul.
Objektif: 
Diakhir pengajaran, diharap murid dapat: 1. Mengambil wuduk dengan menggunakan air dengan bimbingan guru. 2. Menyusun 4 daripada 7 langkah mengambil wuduk mengikut urutan dengan betul.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid-murid pernah melihat orang di sekeling seperti ibu atau bapa atau abang cara-cara mengambil wuduk sebelum solat.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. guru menunjukkan cara berwuduk mengikut langkah satu persatu. 2. murid mengambil wuduk dimulai dengan membasuh tangan, berkumur, meratakan air ke suluruh muka, membasuh sebahagian kepala, membasuh tangan ke siku, meratakan air ke telinga dan akhir sekali membasuh kaki. 3. Setiap basuhan sebanyak 3 kali.
Bahan Bantu Mengajar: 
komputer,air,

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru menunjukkan video mengambil wuduk.
2. Guru bertanya soalan- “ Pernahkah kamu melihat orang mengambil wuduk?”. Murid memberi jawapan masing-masing.

Cara Berwuduk

Menerangkan langkah-langkah untuk mengambil wuduk.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru membimbing murid membaca doa wuduk yang telah dipelajari pada pengajaran lepas.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1. Guru menunjukkan video kepada murid. 2. Murid melihat video tersebut. 3. Guru bertanya kepada murid soalan-soalan berikut: a) “Pernahkah kamu melihat orang mengambil wuduk?” b) “Kebiasaannya siapakah yang mengambil wuduk?” c) "bilakah kita akan mengambil wuduk?"

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menayangkan video cara mengambil wuduk dengan betul mengikut urutan sambil menerangkan tingkah laku yang terlibat.(rujuk setiap video) 2. Guru mengajar murid membaca niat mengambil wuduk.
Langkah Kedua
1. Guru dan murid bergerak ke tempat sumber air (paip air. 2. Guru modelkan seorang murid untuk berwuduk. 3. Murid lain memberi perhatian dan melihat tingkah laku model lakukan. 4. Guru minta murid teliti dalam meratakan air wuduk tersebut ke tempat-tempat tersembunyi seperti di celah jari, telinga. 5. Apabila selesai, guru memberi peneguhan kepada murid tersebut kerana berjaya mengambil wuduk dengan sempurna.
Langkah Ketiga
1. Guru akan memanggil seorang demi seorang untuk mengambil wuduk. 2. Sambil diperhatikan, guru akan menegur kesalahan murid tersebut supaya mengikut langah-langkah yang betul. 3. Diulangi kepada semua murid.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Guru membimbing murid langkah-demi langkah semasa mengambil wuduk.
Latihan Kendiri
1. Guru mengedarkan lembaran kerja.(kerja rumah) 2. Guru membimbing murid yang lemah.

Penutup Pengajaran

1.Guru merumuskan pengajaran pada hari ini. 2.Guru menyuruh murid memnceritakan urutan mengambil wuduk dengan betul. 3.Guru menegaskan kepada murid supaya sentiasa berkeadaan dalam berwuduk dan dapat menunaikan solat dengan sempurna.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid boleh menyatakan kepentingan wuduk- solat tidak sah tanpa mengambil wuduk.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 19466 kali