Diterbitkan Corak Batik Ulangan

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Khadijah Awaf

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
4. Mengenal kraftangan 4.1 Mengenal kraf 4.1.1 Kraf tradisional
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Pelajar akan di ajar untuk menghasilkan batik ulangan.
Objektif: 
Pada akhir pengajaran murid dapat menyurih gambar abstrak ke atas kertas lukisan untuk membuat corak ulangan.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid mempunyai kemahiran melukis garisan mengikut garisan yang telah di sediakan dan kenal warna.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Melukis kotak yang sama saiz di atas kertas lukisan. 2. Melukis satu objek di atas sekeping kertas yang mempunyai saiz seperti kotak yang dilukis pada kertas lukisan. 3. Melukiskan satu garisan melengkung di setiap penjuru di atas kertas yang telah di lukis objek. 4. Menyurih gambar ke dalam kotak yang telah tersedia. 5. Menyurih pada semua kotak supaya mendapat corak yang berulang-ulang. 6. Mengikut semua garisan yang ada pada lukisan dengan warna lilin. 7. Mewarnakan barangan major dahulu dengan warna yang sesuai. 8. Mewarnakan satu bahagian corak dengan warna lain. 9. Mewarnakan bahagian corak yang lain sehingga habis corak ulangan tersebut.
Bahan Bantu Mengajar: 
1. Kertas lukisan. 2. Kertas surih. 3. Warna air. 4. Lukisan. 5. Pembaris. 6. Pemadam.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru meminta murid menunjukkan corak batik yang berada di dalam kelas.

2. Guru meminta murid menerangkan ciri-ciri batik yang di lihat di dalam kelas tadi.

3. Murid cuba untuk menerangkan ciri-ciri batik yang di lihat oleh mereka di dalam kelas.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Murid boleh memilih warna mengikut kesesuaian gambar.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1. Guru menerangkan tentang jenis-jenis batik yang lazim terdapat di pasaran iaitu batik lukis, batik cop, batik skrin dan batik pelangi. 2. Guru menunjukkan contoh gambar-gambar corak batik yang mudah di dapati di pasaran kini. 3. Guru juga menunjukkan kain batik kepada murid bagi memberi pemahaman kepada mereka tentang jenis-jenis batik. 4. Guru menguji ingatan murid dengan menyuruh mereka menunjukkan jenis batik yang di sebut oleh guru berdasarkan gambar yang di tunjukkan.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menerangkan pada murid bahawa hari ini mereka akan belajar membuat corak batik ulangan. 2. Guru menunjukkan contoh corak ulangan yang telah di buat. 3. Guru menerangkan cara-cara untuk menghasilkan corak ulangan tersebut ialah; a. Melukis kotak yang sama saiz di atas kertas lukisan. b. Melukis satu objek di atas sekeping kertas yang mempunyai saiz seperti kotak yang telah dilukis pada kertas lukisan tadi. c. Lukiskan satu garisan melengkung di setiap penjuru di atas kertas yang telah di lukis objek tadi. d. Surih gambar tadi ke dalam kotak yang telah tersedia. Surih pada semua kotak tadi supaya mendapat corak yang berulang-ulang.
Langkah Kedua
1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. 2. Guru membancuhkan warna air pada setiap kumpulan. 3. Guru menerangkan cara untuk mewarna iaitu; a. Ikut semua garisan yang ada pada lukisan tersebut dengan warna lilin supaya apabila mewarna dengan warna air, warna air tersebut dapat dikawal. b. Warnakan barangan major dahulu dengan warna yang sesuai. c. Kemudian warnakan satu bahagian corak dengan warna lain. d. Seterusnya, warnakan bahagian corak yang lain sehingga habis corak ulangan tersebut.
Langkah Ketiga
1. Murid mula mewarna mengikut tunjuk ajar seperti yang di terangkan oleh guru tadi. 2. Murid mengikuti semua garisan yang ada pada lukisan tersebut dengan warna lilin, supaya apabila mewarna dengan warna air, warna air tersebut dapat dikawal. 3. Murid mewarnakan barangan major dahulu dengan warna yang sesuai. 4. Murid mewarnakan pula satu bahagian corak dengan warna lain. 5. Selepas itu, murid mewarnakan bahagian corak yang lain sehingga habis corak ulangan tersebut. 7. Guru mengawasi dan membantu murid mewarnakan corak tersebut.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Guru mengarahkan murid mewarna corak ulangan dan membantu murid mewarna corak ulangan tersebut.
Latihan Kendiri
Guru menguji ingatan murid dengan menyuruh mereka menunjukkan jenis batik yang di sebut oleh guru berdasarkan gambar yang di tunjukkan.

Penutup Pengajaran

Murid bersama guru mengimbas kembali aktiviti yang di lakukan oleh mereka untuk menghasilkan batik ulangan tadi.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Memberi peluang kepada murid untuk mencetuskan idea yang lebih kreatif.

Rujukan

Rujukan: 
http://myartless.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 13308 kali