Diterbitkan Gabungan Dua Operasi “+” dan “-” dari nombor 1 hingga 9

Bidang:
Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Saidatana Alawiah bt Jamaludin dan Siti Jamilah bt Mohamed

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
(5) Gabungan Dua Operasi: Membolehkan murid 5.1 Membina cerita 5.1.1 Pembinaan ayat matematik daripada cerita. 5.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dua operasi 5.2.2 Operasi tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Murid dapat menyelesaikan gabungan dua operasi iaitu tambah ( + ) dan tolak ( - ) dengan betul.
Objektif: 
1.Apabila diberi lembaran kerja, murid dapat menjawab enam soalan yang diberikan dengan menggunakan kad dot nombor dengan betul (dengan bimbingan guru) 2.Apabila diberi soalan POP MATH, murid dapat menjawab dua soalan yang diberi dengan menggunakan kad dot nombor dengan betul. (tanpa bimbingan guru)
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid mengenal nombor 1 hingga 9 Murid sudah dapat menyelesaikan operasi tambah “ + ” Murid sudah dapat menyelesaikan operasi tolak “ - “
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Mengenal nombor 1 hingga 9 2. Menyelesaikan operasi tambah “+” 3. Menyelesaikan operasi tolak “ - ”. 4. Memahami konsep gabungan dua operasi iaitu operasi “+” dan “ - ” 5. Menyelesaikan operasi tambah dahulu kemudian operasi tolak. 6. Menyelesaikan gabungan dua operasi dengan menggunakan kad dot nombor dengan bimbingan guru. 7. Menyelesaikan gabungan dua operasi dengan menggunakan kad dot nombor tanpa bimbingan guru
Bahan Bantu Mengajar: 
Kad Dot Nombor, Sampul surat, lembaran kerja.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

Guru menggunakan kaedah bercerita untuk menarik minat pelajar sebelum pengajaran gabungan dua operasi

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
1. Bagi mengingati operasi tambah , apabila guru memberi lagi 2 bintang kepada Awie kerana menjawab soalan guru dengan betul. Operasi tambah tersebut dalam ayat matematik adalah 5+2=7 2. Bagi operasi tolak pula, apabila bilangan bintang Awie dikurangkan kerana mengganggu rakan-rakannya. Operasi tolak tersebut dalam bentuk matematik adalah 7-3=4
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Melalui cerita Bintang Awie , guru memberi satu persoalan kepada pelajar ( bagaimana mahu menyelesaikan pengiraan sekiranya diberi 5+2-3

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru akan menerangkan gabungan dua operasi kepada pelajar. 2. Guru akan menunjukkan cara untuk menyelesaikan gabungan dua operasi dengan menggunakan kad dot nombor bagi memudahkan murid faham. 3. Guru menerangkan konsep tambah, konsep tolak, dan gabungan dua operasi 1: Tambah menyebabkan bilangan yang semakin meningkat 2: Tolak menyebabkan bilangan yang semakin berkurang. 3: Gabungan dua operasi menyebabkan peningkatan dan pengurangan.

operasi + - pp

Murid dapat menyelesaikan gabungan dua operasi iaitu tambah ( + ) dan tolak ( - ) dengan betul.

Langkah Kedua
Dengan menggunakan kad dot nombor,guru menerangkan bagaimana melakukan gabungan dua operasi tambah dahulu. Contoh: 5+2-3= Jalan penyelesaian: 1-Guru mengambil sekeping kad dot nombor yang mempunyai 5 dot bewarna kuning. 2-Guru menambah sekeping lagi kad dot nombor yang mempunyai 2 dot bewarna kuning di sebelah kanan kad dot nombor pertama. 3-Guru mengira bilangan dot bewarna kuning tersebut keseluruhanya bernilai 7 dot bewarna kuning. 4-Kemudian,guru menutup 3 dot bewarna kuning dengan dot bewarna putih bermula dari sebelah kiri kad dot nombor pertama. 5-Guru mengira semula bilangan dot bewarna kuning yang tinggal iaitu 4 dot.
Langkah Ketiga
1. Guru mengedar lembaran kerja kepada para pelajar. 2. Lembaran kerja yang diberikan terdiri daripada 6 soalan yang memerlukan pelajar menyelesaikan operasi tambah dahulu kemudian operasi tolak. 3. Guru memberi masa kepada pelajar untuk menyiapkan soalan. 4. Guru membimbing dan memerhati pelajar

operasi + - lampiran 1

Murid dapat menyelesaikan gabungan dua operasi iaitu tambah ( + ) dan tolak ( - ) dengan betul.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Guru mengadakan POP MATH iaitu guru meminta murid untuk memilih satu daripada lima sampul surat berwarna. Setiap sampul surat itu terdapat dua soalan gabungan dua operasi. 2. Penyelesaian soalan tersebut hendaklah menggunakan kad dot nombor ( Rujuk Power Point Pop Math)

operasi + - pop

Murid dapat menyelesaikan gabungan dua operasi iaitu tambah ( + ) dan tolak ( - ) dengan betul.

Latihan Kendiri
Guru memberi lembaran kerja untuk disiapkan di rumah

operasi + - lampiran 2

Murid dapat menyelesaikan gabungan dua operasi iaitu tambah ( + ) dan tolak ( - ) dengan betul.

Penutup Pengajaran

1. Guru dan pelajar berbincang jawapan latihan kendiri 2. Guru membetulkan jawapan pelajar(jika terdapat kesalahan) 3. Guru menyuruh pelajar membuat pembetulan(jika terdapat kesalahan)

operasi + - lampiran 3

Murid dapat menyelesaikan gabungan dua operasi iaitu tambah ( + ) dan tolak ( - ) dengan betul.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Dalam satu balang terdapat empat biji guli. Ahmad telah menambah enam biji guli lagi ke dalam balang. Kemudian adiknya mengambil 2 biji guli Ahmad. Berapakah bilangan guli yang ada dalam balang tersebut sekarang?
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 8065 kali