Diterbitkan Haiwan Laut.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Afida binti Md Hussin

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
4. Membaca. 4.3 Menambah perbendaharaan kata.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Mendengar, menyalin dan membina ayat melalui tema yang bertajuk "Haiwan Laut".
Objektif: 
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; i) Mendengar dan menyebut perbendaharaan kata tanpa bantuan guru. ii) Menyalin perkataan yang disediakan oleh guru. iii) Membina ayat berpandukan perbendaharaan kata yang diberikan oleh guru.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid kenal haiwan.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Guru membimbing murid supaya mendengar dan menyebut perbendaharaan kata, menyalin perkataan dan membina ayat. 2. Lembaran kerja juga disediakan sebagai latihan pengukuhan.
Bahan Bantu Mengajar: 
Kad gambar, kad perkataan dan sampul surat.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru meminta semua murid melihat gambar nelayan pergi ke laut.

2. Kemudian, guru menyoal menyoal murid dengan soalan-soalan berikut;

a) "Gambar apakah itu dan siapakah yang terdapat di dalam gambar tersebut?".

b) "Nelayan itu pergi ke mana?".

c) "Kamu kenalkah laut?".

d) "Laut besar atau kecil?. Laut warna apa?".

e) "Nelayan itu pegang apa?".

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru menunjukkan gambar suasana di dalam laut dan bertanya kepada murid, "Adakah kamu pernah melihat haiwan laut?". Guru bertanya lagi, "Di manakah kamu boleh melihat haiwan di dalam laut?".
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1. Guru memberikan satu sampul surat yang berisi gambar kepada semua murid. 2. Guru meminta murid supaya pegang dan jangan di buka dahulu. 3. Kemudian, guru menampal kad perkataan dan meminta murid mendengar guru menyebut perbendaharaan kata, sambil guru sebut guru sentuh dan murid ikut. Guru ulang kembali.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Seterusnya, guru menampal kad perkataaan pertama, guru meminta murid membuka sampul surat tadi. 2. Guru meminta murid yang mengambil gambar nombor 1 datang ke depan untuk menampal di bawah kad perkataan. Murid tadi sebut, sentuh dan diikuti oleh murid lain. 3. Murid seterusnya datang melakukan perkara yang sama seperti rakan mereka yang pertama tadi sehinggalah murid mendapat nombor yang terakhir.
Langkah Kedua
1. Guru meminta semua murid menyalin perkataan yang diberikan oleh guru iaitu sotong, ikan, udang, penyu dan ketam. 2. Sambil guru baca, murid menyalin. 3. Guru perhatikan setiap murid menyalin.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid dan meminta mereka mewarnakan haiwan yang hidup di dalam laut.
Latihan Kendiri
1. Tanpa bimbingan, guru datang dekat murid seorang demi seorang. 2. Kemudian, guru bertanya kembali dengan meminta setiap murid menyebut haiwan hidupan laut yang dipelajari hari ini. 2. Seterusnya, guru meminta mereka datang ke depan untuk membuat satu ayat tentang haiwan laut yang dipelajari hari ini

Penutup Pengajaran

1. Guru merumuskan pengajaran berkaitan haiwan di laut. 2. Minta murid senarai kembali haiwan yang telah dipelajari pada hari ini. 3. Semua murid dipuji oleh guru pandai dan berani mencuba.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid boleh aplikasikan kepada kehidupan. Contohnya, apabila pergi ke pasar mereka boleh kenal haiwan laut yang dijual di pasar seperti ikan, sotong, udang dan ketam.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 6948 kali