Diterbitkan HIDUPAN LAUT

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
NURUL SYAHIRAH DAN NOR SYAMIMI

Perancangan Sebelum Pengajaran

Objektif: 
Objektif jangka panjang : 1) Murid dapat mengenal suku kata KV+ KV berdasarkan cerita Che Ta dan Che So 2) Murid dapat membina ayat mudah berdasarkan cerita Che Ta dan Che So Objektif jangka pendek : 1) Murid dapat menamakan dan menyebut hidupan laut dengan betul berdasarkan cerita Che ta dan Che So 2) Murid dapat memadankan dan hidupan laut dan hidupan darat dengan betul berdasarkan cerita Che ta dan Che So
Bahan Bantu Mengajar: 
Video, kad gambar dan lembaran kerja

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru meneunjukkan tayangan video cerita yang bertajuk Che Ta dan Che So
2. Guru melakukan sesi soal jawab

1. Murid menonton tayangan video cerita  yang bertajuk Che Ta dan Che So
2. Murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru

Penyampaian Isi Pelajaran

Langkah Kedua
1. Guru mengarahkan murid membuat 3 kumpulan 2. Guru mengagihkan bahan maujud iaitu hidupan laut dan darat kepada setiap kumpulan 3. Guru menunjukkan kad gambar pelbagai hidupan di papan putih 4. Guru mengarahkan murid memadankan kad gambar pelbagai hidupan di tempat yang sesuai 1. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan 2. Murid (kumpulan) mendapat bahan maujud iaitu hidupan laut dan darat 3. Murid melihat kad gambar pelbagai hidupan di papan putih 4. Murid memadankan kad gambar pelbagai hidupan di tempat yang sesuai
Langkah Ketiga
1. Guru memberi lembaran kerja 2. Guru membuat kesimpulan pengajaran 1. Murid menyiapkan lembaran yang diberi

Penutup Pengajaran

1. Guru memberi lembaran kerja 2. Guru membuat kesimpulan pengajaran 1. Murid menyiapkan lembaran yang diberi
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 1747 kali