Diterbitkan Jenis Pekerjaan

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Ruzita binti Ibrahim dan Siti Hajar binti Abdullah Sani.

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
4.2 Membina dan membaca perkataan dan rangkai kata.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Membina dan menyusun ayat.
Objektif: 
1. Melengkapkan tempat kosong dengan pekerjaan yang betul. 2. Membina tiga ayat dengan menggabungkan perkataan. 3. Membina ayat dengan menyusun perkataan.
Kemahiran Sedia Ada: 
Pelajar telah kenal beberapa jenis pekerjaan seperti cikgu, nelayan, pemandu bas dan suri rumah.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Mengenal jenis-jenis pekerjaan. 2. Menyebut nama, tempat dan tugas pekerjaan. 3. Memadan gambar tempat dengan pekerjaan. 4. Membina ayat menggunakan perisian Microsoft Power Point. 5. Melakonkan aksi-aksi pekerjaan.
Bahan Bantu Mengajar: 
1. Kad gambar. 2. Kad perkataan. 3. Perisian Microsoft Power Point. 4. Video rakaman. 5. Kotak beracun. 6. Belon. 7. Kaset lagu.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Seorang pelajar diminta memecah belon yang mengandungi arahan. Contoh, "Sila buat bunyi siren bomba".

2. Pelajar dikehendaki membunyikan siren.

3. Pelajar lain dikehendaki meneka bunyi tersebut.

4. Guru bersoal jawab dan mengaitkan dengan pelajaran yang hendak diajar.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
1. Guru mempamerkan kad gambar pekerjaan dan bersoal jawab dengan pelajar tentang pelajaran yang lepas. 2. Pelajar menyebut nama, tempat dan tugas pekerjaan.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru memberi penerangan cara memadan gambar tempat dengan pekerjaan.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru tunjuk cara menggunakan Perisian Microsof Power Point untuk membuat aktiviti memadan gambar dengan perkataan. 2. Pelajar di minta memadankan gambar dengan pekerjaan menggunakan Perisian Microsof Power Point.
Langkah Kedua
1. Guru menunjukkan gambar-gambar pekerjaan dan memberi contoh ayat dengan menggunakan perisian Microsof Power Point. 2. Pelajar di kehendaki membina ayat menggunakan perisian Microsoft Power Point. 3. Guru meminta pelajar melakonkan aksi pekerjaan mengikut arahan yang di berikan. 4. Guru merakamkan aksi dan memaparkan kepada pelajar.
Langkah Ketiga
1. Guru mengedarkan lembaran kerja yang memerlukan murid membina ayat berdasarkan gambar pekerjaan, yang di sediakan dalam lembaran kerja tersebut.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Berdasarkan rakaman video, pelajar di minta membina ayat dan menulis di papan tulis. 2. Pelajar membaca ayat yang di tulis.
Latihan Kendiri
Guru memberikan lembaran kerja sebagai pengukuhan kepada pelajar.

Penutup Pengajaran

1. Kotak beracun di edarkan kepada pelajar dan mereka memilih satu kad perkataan di dalamnya setelah muzik di hentikan. 2. Pelajar yang mendapat kad perkataan akan keluar ke hadapan kelas dan melakonkan aksi-aksi pekerjaan. 3. Pelajar lain akan meneka aksi-aksi tersebut. 4. Ulang permainan.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Pelajar akan lebih mengenali jenis-jenis pekerjaan berdasarkan pakaian, tugas dan tempat pekerjaan tersebut.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 6462 kali