Diterbitkan Mari Belajar Jawi

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Azreen Effendy Mohammad & Khairunnisa Mokhtar

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
Pendidikan Islam > Akademik
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Mari belajar jawi dari segi huruf vokal & hijaiyah
Objektif: 
1. Murid dapat membezakan bunyi setiap huruf vokal 2. Murid dapat membunyikan huruf vokal dengan betul 3. Murid dapat menggunakan huruf vokal yang betul dalam membaca, menulis dan mengeja
Kemahiran Sedia Ada: 
1. Murid telah mengenal dan dapat membunyikan semua huruf hijaiyah dari Alif hingga Ya 2. Murid dapat membuat persamaan bunyi antara huruf hijaiyah jawi dan juga huruf rumi
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Membunyikan huruf vokal rumi 2. Penerangan persamaan antara huruf vokal rumi dan jawi 3. Membunyikan huruf vokal rumi dan jawi 4. Aktiviti pengukuhan dan pengayaan
Bahan Bantu Mengajar: 
1. Power point 2. Paparan slaid lagu kanak-kanak 3. Lembaran kerja

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

Bacaan doa sebelum belajar

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Pelajar diminta menyambung titik-titik huruf mengikut urutan supaya dapat menghasilkan gambar yang menarik. Kemudian warnakan gambar.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru menerangkan kepada murid huruf vokal dalam jawi Nota: Rujuk slaid 4-7

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
Menerangkan persamaan bunyi antara vokal jawi dan vokal rumi 1. Guru tunjuk dan sebut vokal jawi. 2. Guru tunjuk vokal rumi murid sebut bunyi. 3. Guru terangkan persamaan bunyi vokal dengan huruf jawi dan huruf rumi Nota: Rujuk slaid 8-23
Langkah Kedua
Membunyikan huruf dengan padanan vokal yang sesuai 1. Guru tunjuk dan bunyikan huruf vokal jawi serta minta pelajar ikut 2. Aktiviti 1 diulang beberapa kali sehingga pelajar benar-benar mahir mengenal dan dapat membunyikan huruf vokal tersebut Nota: Rujuk slaid 8-16

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Latihan pengukuhan 1. Guru tunjuk vokal rumi dan gambar 2. Kemudian minta pelajar tunjuk vokal jawi beserta sebutan Nota: Rujuk slaid 17-23
Latihan Kendiri
Warnakan huruf vokal

Penutup Pengajaran

Guru menyanyi bersama pelajar
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 44924 kali