Diterbitkan Operasi Tambah - Ayat Matemetik ke Bentuk Lazim.

Bidang:
Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Siti Sarah Binti Sahlan dan Yusniyanti Binti Yunos

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
3.4 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah 3.7.1 Ayat Matematik daripada cerita
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Menyelesaikan ayat matematik hasil tambah dua digit dalam lingkungan 10-20
Objektif: 
Di akhir pengajaran, di harap murid dapat: -Menjawab 7 daripada 10 ayat matematik dengan hasil tambah 10-20 dengan betul daripada lebaran kerja. -menukarkan ayat matematik ke dalam bentuk lazim dengan betul.
Kemahiran Sedia Ada: 
Pelajar boleh menambah dua digit dengan hasil tambah 15 hingga 20 dalam bentuk lazim.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1.Guru bercerita tentang “Si Ulat dan Buku” 2.Membaca ayat matematik yang di kehendaki. Contohnya, Si ulat mempunyai 5 buah buku dan ayahnya pula memberi 6 buah buku lagi." 3.Menukar ayat matematik ke dalam bentuk lazim. Keluarkan nombor 5 dan simbol tambah(+) serta 6. Kirakan jumlah tersebut dalam bentuk lazim. 3.Gunakan pembilang untuk memastikan jawapan yang diperolehi. 4. Diulangi dengan latihan pengukuhan dan latih tubi lagi.
Bahan Bantu Mengajar: 
Power point, kad gambar, buku cerita ‘Si Ulat dan Buku’, “Pengembaraan Monyet Sakti” berunsurkan konsep dam ular.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1.Guru bercerita tentang ‘Si Ulat dan Buku’.
2.Guru bersoal jawab berkaitan cerita tersebut dengan menyoal “Berapakah jumlah buku yang Si Ulat ada?. Baiklah kita akan selesaikan masalah Si Ulat.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Pada kelas lepas kita telah pelajari tentang konsep tambah ayat matematik dalam bentuk lazim yang mudah.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Pengajaran hari ini berkaitan penyelesaian masalah dalam bentuk ayat matematik ke dalam bentuk lazim. Guru menulis seperti: “ Ayah si Ulat menghadiahkan 5 buah buku” “Cikgu memberi 6 buah buku kepada si ulat” “Berapakah jumlah buku yang si Ulat ada? 2.Guru memberitahu murid hari ini mereka akan belajar mengenai melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah berdasarkan cerita.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1.Guru meminta jika ada pelajar yang dapat menyelesaikan masalah matematik tadi. 2.Guru mengeluarkan semua maklumat yang terdapat di dalam cerita tersebut. “ Ayah si Ulat menghadiahkan 5 buah buku” “Cikgu memberi 6 buah buku kepada si ulat” “Berapakah jumlah buku yang si Ulat ada? 3. Guru melakonkan watak di dalam cerita si Ulat dan buku sambil membuat menukarkannya di dalam bentuk lazim. Murid memberi jawapan “11” 4.Guru menunjukkan maklumat-maklumat penting di dalam ayat tersebut dan menulisnya di papan putih (modeling).
Langkah Kedua
1.Guru menyuruh pelajar mengeluarkan ayat matematik terlebih dahulu dan kemudian tukar kepada ayat lazim bagi hasil tambah yang melibatkan mengumpul semula.Guru meminta murid menyelesaikan masalah matematik dalam bentuk lazim tadi. 2.Guru mengisi jawapan yang diperolehi dari hasil tambah bentuk lazim ke ruang kosong dalam ayat matematik tadi.
Langkah Ketiga
1.Guru memberi latihan dalam kumpulan 2.Guru memberi setiap kumpulan dengan satu cerita lain yang berlainan. (rujuk lampiran latihan kumpulan). 3.Pelajar bersama-sama menyelesaikan masalah matematik dan mengisi tempat kosong dengan nilai hasil tambah dari cerita. 4.Guru memberi bimbingan dari semasa ke semasa.

Matematik individu

Melengkapkan ayat matematik hasil tambah dua digit dalam lingkungan 10-20

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Guru membimbing murid semasa bermain permainan “Pengembaraan Adi”
Latihan Kendiri
Murid menyelesaikan masalah matematik di dalam lembaran kerja. (rujuk lembaran kerja individu)

Matematik individu

Melengkapkan ayat matematik hasil tambah dua digit dalam lingkungan 10-20

Penutup Pengajaran

1. Guru merumuskan pengajaran hari ini. 2. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan bagaimana untuk menukarkan ayat matematik ke dalam bentuk lazim dengan mengumpul semula tidak melebihi 20.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid digalakkan bermain dam ular untuk mengukuhkan konsep tambah.
Objek: 
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 9000 kali