Diterbitkan Membuat Kolaj Buah Tembikai.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Bavani a/p Ganason

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun 4. 2.0 Membuat corak dan rekaan.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Murid dapat menghasilkan kolaj buah tembikai yang kreatif.
Objektif: 
Di akhir pelajaran, murid dapat; 1. Menghasilkan tampalan kolaj yang menarik. 2. Meningkatkan pengetahuan tentang kolaj. 3. Meningkatkan kemahiran psikomotor halus.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid-murid pernah melihat dan memakan buah tembikai.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Guru menerangkan tentang buah-buahan tempatan. 2. Guru mengedarkan lakaran gambar sebiji tembikai. 3. Murid menerima lakaran gambar buah tembikai. 4. Guru memberikan labuci warna warni kepada setiap murid. 5. Murid menerima labuci. 6. Meletakkan atau menyapukan gam di atas lakaran buah tembikai sedikit demi sedikit. 7. Melekatkan labuci satu demi satu sehingga selesai. 8. Membentuk buah tembikai daripada tampalan labuci.
Bahan Bantu Mengajar: 
Kad manila atau kertas lukisan, pensil, pemadam, gam, dan labuci.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru meminta murid menyenaraikan nama beberapa buah tempatan dan murid menyenaraikan nama buah-buahan tempatan yang mereka tahu.

2. Guru mengedarkan kad imbasan gambar buah-buahan tempatan dan buah-buahan luar negara.

3. Guru meminta murid menyebut nama buah tersebut sama ada buah tempatan atau buah-buahan luar negara.

4. Murid melihat dan merasa gambar buah lalu menjawab.

5. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Selepas melihat contoh gambar buah-buahan dan buah sebenar, guru bersoaljawab dengan murid-murid tentang buah-buah tempatan dan buah-buahan luar negara.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1. Murid melihat contoh yang ditunjukkan (guru tidak menyatakan tajuk terlebih dahulu kepada murid). 2. Murid meneka dahulu setelah melihat atau merasa dengan sentuhan contoh guru iaitu, buah-buahan tempatan.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menerangkan kepada murid aktiviti yang disediakan untuk mereka dan cara menghasilkan kolaj buah-buahan daripada labuci. 2. Guru menyediakan lakaran gambar buah tembikai, gam dan labuci. 3. Murid mendengar dengan teliti arahan guru dan menerima lakaran gambar, gam dan labuci. 4. Guru meminta murid meletakkan atau menyapukan gam dengan bimbingan guru pada lakaran gambar tersebut. Murid ikut arahan guru.
Langkah Kedua
1. Guru membantu murid dengan menunjukkan cara menampal labuci di atas lakaran tembikai yang disediakan. 2. Murid melekatkan labuci warna yang diberikan pada lakaran tembikai untuk membentuk kolaj. 3. Murid menampalkan satu persatu dengan kemas dan teratur supaya membentuk buah tembikai. 4. Guru membantu murid rabun teruk dengan memegang tangan dan menampalkan satu persatu.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Guru menggunakan teknik psikomotor halus iaitu tangan atas tangan untuk membimbing murid meletakkan gam di atas lakaran gambar buah tembikai. 2. Guru membimbing murid dengan menunjukkan cara menampalkan labuci dengan betul satu persatu ikut susunan dengan memegang tangan murid.
Latihan Kendiri
Murid dapat meletakkan gam dan menampal labuci dengan sendiri apabila ditunjukajar oleh guru.

Penutup Pengajaran

1. Guru menilai hasil kerja murid. 2. Murid melihat dan merasakan dengan sentuhan hasil kerja kawan-kawan yang lain. 3. Guru memuji hasil kerja murid.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Dengan penghasilan kolaj buah-buahan tempatan ini, murid dapat mengetahui tentang buah-buahan tempatan dan khasiatnya serta kolaj buah tembikai ini boleh dijadikan perhiasan di rumah.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 25363 kali