Diterbitkan Mengenal Peralatan yang digunakan untuk Makan.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Pentadbiran ePKhas

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
1.2 Mengamalkan cara makan yang betul. 1.2.1 Peralatan yang digunakan untuk makan.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Mengenal dan mengecam peralatan yang digunakan untuk makan.
Objektif: 
Dapat mengecam alat yang di gunakan untuk makan.
Kemahiran Sedia Ada: 
Pernah menggunakan peralatan untuk makan.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Guru memperkenalkan peralatan yang di gunakan untuk makan. Contohnya, pingan, mangkuk, sudu, garfu, gelas dan sebagainya. 2. Padankan gambar dengan objek sebenar. 3. Sebut peralatan yang di padankan dengan gambarnya. 4. Ulang dengan setiap peralatan yang lain satu persatu.
Bahan Bantu Mengajar: 
Pinggan, mangkuk, piring, sudu, garfu, gelas, kad perkataan, kad gambar dan lembaran kerja.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Menggunakan power point, guru paparkan gambar orang sedang makan dan minum di dewan makan.

2. Guru tunjuk peralatan makan dan minum yang ada.

3. Murid di suruh menamakannya jika tahu.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Dapat mengenal pasti tempat khas untuk makan.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru menggaitkan set induksi dengan pelajaran yang akan di sampaikan hari ini.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru lekatkan kad perkataan peralatan untuk makan di papan tulis. 2. Setiap murid diberi 1 set gambar peralatan untuk makan. Murid lekatkan gambar di sebelahnya. 3. Beri peneguhan sekiranya murid dapat melakukannya dengan betul.
Langkah Kedua
1. Kemudian bawa murid ke bilik masakan. 2. Perkenal dan namakan alat yang digunakan untuk makan. 3. Murid membuat latihan menamakan atau melabel peralatan bersama guru secara kumpulan atau kelas dan di ikuti secara individu. 4. Beri latih-tubi. 5. Guru sebut perkatan murid ambil atau tunjuk alat yang di maksudkan. 6. Guru tunjuk peralatan untuk makan, murid namakannya. 7. Guru dan murid melabel peralatan menggunakan kad imbasan yang sesuai. Eja dan baca.
Langkah Ketiga
Membuat buku skrap. 1. Murid di beri beberapa gambar peralatan di rumah. 2. Pilih gambar peralatan untuk makan sahaja dan lekatkan di buku skrap. Di bawah setiap gambar, pilih label yang betul. Contohnya, dua pinggan, tiga piring, satu garfu dan lain-lain.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Latih tubi mengenal dan menamakan peralatan secara lisan dan bertulis. 2. Berdasarkan gambar, pilih ayat yang betul mengenai gambar. Contohnya; i. Ada sebuah pinggan di atas meja. ii. Ada dua biji gelas berisi air.
Latihan Kendiri
Memilih dan menampal perkataan dengan gambar yang betul. Contohnya, gambar dua pinggan – perkataan dua pinggan.

Penutup Pengajaran

Guru dan murid bincang tentang aktiviti dan hasil kerja murid.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Melihat peralatan dapur di kantin sekolah.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 10093 kali