Diterbitkan Mengamalkan cara minum yang betul menggunakan gelas.