Diterbitkan Operasi tambah matematik ayat lazim (2).

Bidang:
Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Che Rahmah binti Ahmad Fauzi.

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
3.4 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah. 3.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Menambah nombor dua digit dan satu digit menggunakan ayat lazim dengan hasil tambah 10 hingga 20.
Objektif: 
Menjawab 10 daripada 12 soalan operasi tambah matematik ayat lazim dengan hasil tambah 10 hingga 20.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid pernah menyelesaikan operasi tambah ayat matematik berdasarkan penambahan bahan maujud (daun, pensil, pemadam).
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Murid dibacakan pernyataan cerita tentang suatu operasi tambah. 2. Murid membuat operasi tambah berdasarkan cerita. 3. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan. 4. Murid ditunjukkan cara untuk bermain permainan ular. 5. Murid ditunjukkan power point operasi tambah ayat lazim. 6. Murid menyelesaikan operasi tambah ayat lazim menggunakan power point. 7. Murid ditunjuk cara untuk menjawab soalan bagi matematik ayat lazim. 8. Murid menjawab soalan matematik ayat lazim.
Bahan Bantu Mengajar: 
Lembaran kerja, petikan cerita, kad nombor, papan permainan ular, kad gambar dan power point.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

-Murid dibacakan pernyataan cerita tentang suatu operasi tambah. Contohnya;

“Seorang pemburu telah menembak 10 ekor pelanduk dan 2 ekor rusa. Berapakah jumlahnya binatang buruan yang berjaya ditembak pada hari itu?”

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
-Murid membuat operasi tambah berdasarkan cerita yang dipaparkan. i. Mendengar cerita. ii. Memilih nombor yang berkaitan dengan cerita. iii. Melekatkan kad nombor di papan putih. iv. Melakukan operasi tambah dengan membuat pengiraan di sebelah ‘sa’ kemudian disebelah ‘puluh’.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru memberitahu murid hari ini mereka akan belajar operasi tambah ayat lazim dengan hasil tambah 10 hingga 20.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan iaitu kumpulan A dan B. 2. Murid ditunjukkan cara untuk bermain permainan ular iaitu; i. Murid akan membaling dadu. ii. Murid akan menggerakkan token warna yang dipilih mengikut bilangan titik pada dadu. iii. Sekiranya bilangan titik pada dadu membawa token berwarna ke bawah anak tangga, murid boleh membawa token tersebut hingga ke hujung atas tangga. iv. Sekiranya bilangan titik pada dadu membawa token berwarna ke mulut ular, murid perlu membawa token itu turun hingga ke hujung ekor ular tersebut. 3. Pemenang akan dikira bagi murid yang berjaya sampai ke nombor 100 iaitu penghujung nombor.
Langkah Kedua
1. Murid ditunjukkan power point operasi tambah ayat lazim. 2. Murid menyelesaikan operasi tambah ayat lazim menggunakan power point dengan bimbingan guru.
Langkah Ketiga
1. Murid ditunjuk cara untuk menjawab soalan bagi matematik ayat lazim. 2. Murid menjawab soalan matematik ayat lazim di buku kerja.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Murid menyelesaikan operasi tambah ayat lazim menggunakan power point dengan bimbingan guru.
Latihan Kendiri
Murid menjawab soalan matematik ayat lazim di buku kerja.

Penutup Pengajaran

Guru menyatakan murid boleh menggunakan jari bagi operasi tambah yang mudah.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid dapat membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah matematik ayat lazim dengan hasil tambah 10 hingga 20.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 11697 kali