Diterbitkan Penjodoh Bilangan.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Bavani A/P Ganason

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
1.3 Menyoal untuk mendapatkan maklumat. 5.2 Membaca dan memahami penjodoh bilangan dengan betul. 8.1 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan penjodoh bilangan yang sesuai.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Penggunaan penjodoh bilangan dengan betul.
Objektif: 
Di akhir pelajaran, murid dapat; 1. Mengenal dan mengecam penjodoh bilangan mengikut konteksnya. 2. Memadankan penjodoh bilangan. 3. Membuat latihan isikan tempat kosong dengan penjodoh bilangan dan membina ayat.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid dapat membezakan perbandingan semacam dengan perumpamaan.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Guru memberikan beberapa kad imbasan simpulan bahasa dan penjodoh bilangan. 2. Murid memilih ikut kategori simpulan bahasa dan penjodoh bilangan. 3. Guru mengedar beberapa kad penjodoh bilangan dan menyuruh murid mencantumkan dengan perkataan yang sesuai. 4. Guru menerangkan penjodoh bilangan dan meminta murid jawab soalan. 5. Guru berikan beberapa perkataan penjodoh bilangan dan murid membina ayat.
Bahan Bantu Mengajar: 
Lembaran kerja (dalam bentuk braille bagi buta), kad imbasan, kertas braille dan mesin braille.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru memberikan beberapa kad yang tertulis simpulan bahasa dan penjodoh bilangan (dalam Braille kepada murid buta).

2. Guru meminta murid memilih ikut kategori masing-masing dan menentukan yang mana satu adalah penjodoh bilangan.

3. Murid memilih penjodoh bilangan dengan betul.

4. Guru meminta murid membaca penjodoh bilangan yang tertulis pada kad.

5. Guru menggaitkan isi pelajaran hari ini.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru mengulangkaji dengan murid penjodoh bilangan dalam tulisan biasa dan braille bersama murid.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1. Guru menunjukkan kad imbasan penjodoh bilangan kepada murid. 2. Guru menyatakan bahawa pembelajaran hari ini adalah berkaitan dengan penjodoh bilangan.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru meminta murid mencantumkan kad imbasan penjodoh bilangan yang diberikan dengan betul (dalam braille diberikan kepada murid buta). 2. Murid secara berpasangan mencari jawapan. 3. Guru membantu murid dalam menyemak jawapan. 4. Guru meminta murid membaca semula apa yang murid susun dan murid membaca. 5. Guru memberikan maksud sebenar penjodoh tersebut.
Langkah Kedua
1. Guru menerangkan beberapa penjodoh bilangan daripada nota yang diedarkan dan murid mendengar penerangan. 2. Guru memberikan (lembaran kerja 1) dan meminta murid isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul berkaitan penjodoh bilangan. 3. Setiap murid menerima lembaran kerja dan membuat latihan mengisikan tempat kosong. 4. Guru dan murid berbincang jawapan yang betul.
Langkah Ketiga
1. Guru memberikan beberapa penjodoh bilangan yang dipelajari hari ini kepada murid. 2. Guru meminta murid membina ayat dengan menggunakan penjodoh bilangan yang diberikan. 3. Murid membina ayat mudah dengan penjodoh bilangan. 4. Guru dan murid menyemak bersama-sama.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Murid ditunjuk ajar cara untuk membina ayat menggunakan penjodoh bilangan dengan betul. 2. Guru memastikan setiap murid faham ayat yang dibina.
Latihan Kendiri
Murid yang dapat selesaikan latihan 1 diberikan latihan 2 sebagai kerja rumah.

Penutup Pengajaran

1. Guru memilih murid tertentu ke hadapan dan bersoal jawab kembali tentang penjodoh bilangan kepada kawan-kawan mereka. 2. Guru menggalakkan murid menggunakan penjodoh bilangan.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
1. Murid dapat menggunakan penjodoh bilangan pada ayat yang digunakan setiap hari. 2. Dengan ini, murid dapat membetulkan penggunaan tata bahasa.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 8123 kali