Diterbitkan Penulisan Karangan Pendek Berasaskan Gambar