Diterbitkan Penulisan Karangan Pendek Berasaskan Gambar

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Redzuan Bin Saad, Vestly Kong Liang Soon.

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
6.10 Menulis karangan. 6.10.1 Karangan yang terkawal dan berpandu.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Guru melatih murid menulis karangan pendek berdasarkan gambar.
Objektif: 
Di akhir pengajaran, murid boleh menulis karangan pendek berdasarkan gambar yang diberi.
Kemahiran Sedia Ada: 
1. Murid telah biasa melihat gambar-gambar bersiri sarapan pagi,bangun pagi dan lain-lain. 2. Murid boleh membaca dan menulis.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Menyusun gambar tersebut mengikut urutan. 2. Menulis karangan pendek dengan betul dan tepat berdasarkan gambar. 3. Bercerita secara lisan tentang keseluruhan gambar mengikut urutan gambar yang betul. 4. Membuat aksi lakonan berdasarkan urutan gambar. 5. Membaca beberapa ayat pendek secara individu. 6. Membaca keseluruhan ayat berdasarkan susunan gambar. 7. Menulis semua ayat-ayat pendek berdasarkan gambar menjadi karangan pendek.
Bahan Bantu Mengajar: 
1. Gambar. 2. Kad ayat. 3. Lembaran kerja.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru menyuruh murid melihat gambar yang di paparkan.

2. Guru menyuruh murid berfikir sesuatu tentang gambar yang di paparkan.(Gambar memberus gigi).

3. Guru bertanya soalan "Apa?, Siapa?, Bila? dan Bagaimana?". (Berkaitan gambar).

4. Murid cuba memberi jawapan berdasarkan soalan dan gambar.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Cikgu menyoal murid adakah mereka rajin memberus gigi setiap pagi selepas bangun dan sebelum tidur.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1. Guru memperkenalkan gambar satu persatu kepada murid. 2. Murid memberi respon terhadap gambar tersebut.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru melekatkan gambar di papan putih tidak mengikut urutan. 2. Guru mengarahkan murid untuk menyusun gambar tersebut mengikut urutan yang betul. 3. Langkah tersebut diulang beberapa kali oleh pelajar. 4. Murid bercerita secara lisan tentang keseluruhan gambar mengikut urutan gambar yang betul.
Langkah Kedua
1. Guru mengarahkan beberapa orang murid membuat aksi lakonan berdasarkan urutan gambar sambil di bimbing oleh guru. 2. Semasa sesi simulasi berjalan, beberapa arahan yang betul di berikan oleh guru mengikut gambar yang dilakonkan. Contohnya, cara memberus gigi yang betul. 3. Guru menunjukkan ayat pendek satu persatu kepada murid dan membacanya. Contohnya, "Ali sedang memberus gigi". 4. Murid mengikut guru membaca beberapa ayat pendek. 5. Guru menyuruh beberapa orang murid membaca beberapa ayat pendek secara individu.
Langkah Ketiga
1. Guru melekatkan beberapa ayat berdasarkan gambar di papan putih. 2. Murid di arah melekatkan gambar ayat yang betul berdasarkan susunan gambar yang betul. 3. Aktiviti ini di ulang beberapa kali oleh pelajar. 4. Murid membaca keseluruhan ayat berdasarkan susunan gambar. 5. Guru mengarahkan murid menulis ayat yang betul di bawah gambar. 6. Aktiviti ini di ulang beberapa kali berdasarkan gambar yang di sediakan. 7. Guru menyuruh murid menulis semua ayat-ayat pendek berdasarkan gambar menjadi karangan pendek.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Murid membuat aksi lakonan berdasarkan urutan gambar sambil dbimbing oleh guru. 2. Beberapa arahan yang betul dberikan oleh guru mengikut gambar yang dilakonkan. 3. Murid mengikut guru membaca beberapa ayat pendek.
Latihan Kendiri
1. Menyusun gambar tersebut mengikut urutan yang betul. 2. Bercerita secara lisan tentang keseluruhan gambar mengikut urutan gambar yang betul. 3. Membaca beberapa ayat pendek secara individu. 4. Melekatkan gambar ayat yang betul berdasarkan susunan gambar yang betul. 5. Membaca ayat pendek yang telah dilekatkan di bawah gambar. 6. Membaca keseluruhan ayat berdasarkan susunan gambar. 7. Menulis ayat yang betul di bawah gambar, berdasarkan gambar yang dsediakan. 8. Menulis semua ayat-ayat pendek berdasarkan gambar menjadi karangan pendek.

Penutup Pengajaran

1. Guru mengedarkan lembaran kerja. 2. Murid melakukan tugasan yang dberikan. 3. Guru memuji murid yang berjaya membuat karangan dengan betul.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid dapat mengaplikasikan pembelajaran memberus gigi dalam kehidupan seharian mereka.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 12958 kali