Diterbitkan Peralatan-peralatan di dalam Bilik Mandi.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Afida binti Md Hussin

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
4. Memmbaca. 4.2 Membina dan membaca perkataan dan rangkai kata. 4.3 Menambah perbendaharaan kata.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Mengenal jenis peralatan-peralatan di bilik mandi.
Objektif: 
Pada akhir pelajaran, murid dapat; a) Mengeja dan membaca perkataan yang disediakan tanpa bantuan guru. b) Membina ayat mudah tanpa bantuan guru. c) Menyebut 6 daripada 7 peralatan yang terdapat di bilik mandi.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid kenal kawasan bilik mandi.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Murid akan mengeja, membaca perkataan, membina ayat mudah dan menyebut peralatan di bilik mandi.
Bahan Bantu Mengajar: 
a) Kad perkataan. b) Kad gambar. c) Kad seni kata lagu.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru meminta murid melihat gambar yang ditunjukkan oleh guru.

2. Guru bertanya pada murid iaitu;
a) "Apakah yang kamu lihat?". Budak perempuan itu sedang buat apa?".

b) "Pagi tadi, selepas bangun tidur, kamu gosok gigi atau tidak?" (Guru bertanya seorang demi seorang murid).

c) "Selain gosok gigi, apakah yang kamu buat?".

3. Guru memuji semua murid kerana berani mencuba.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru mengingatkan kembali pengajaran lepas iaitu bahagian-bahagian yang terdapat di dalam rumah.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1. Guru mengeluarkan satu kotak. Kemudian, guru meminta setiap murid mengambil sesuatu daripada kotak tersebut. 2. Guru memberitahu murid, semua benda yang mereka pegang itu adalah peralatan di dalam bilik air. 3. Guru menunjukkan gambar suasana di dalam bilik air yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan didalam bilik mandi. 4. Guru menjelaskan isi pelajaran hari ini ialah mengenal peralatan di dalam bilik mandi.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menampal kad perkataan yang pertama iaitu berus gigi di atas papan putih. a) Guru mengeja dan membaca perkataan tersebut dan meminta murid mengikut guru. (Guru eja sambil sentuh kad perkataan). b) Guru meminta seorang murid memilih gambar berus gigi dan dilekatkan di tepi kad perkataan berus gigi. c) Kemudian, murid tersebut eja dan baca sambil tunjuk dan murid lain ikut. 2. Guru menampal kad perkataan yang kedua iaitu ubat gigi di atas papan putih. a) Guru mengeja dan membaca perkataan tersebut dan meminta murid mengikut guru. (Guru eja sambil sentuh kad perkataan). b) Guru mengarahkan seorang murid memilih gambar ubat gigi dan dilekatkan di tepi kad perkataan ubat gigi. c) Kemudian, murid tersebut eja dan baca sambil tunjuk dan murid lain ikut. 3. Guru menampal kad perkataan yang ketiga iaitu cermin di atas papan putih. a) Guru mengeja dan membaca perkataan tersebut dan meminta murid mengikut guru. (Guru eja sambil sentuh kad perkataan). b) Guru meminta seorang murid memilih gambar cermin dan dilekatkan di tepi kad perkataan ubat gigi. c) Kemudian, murid tersebut eja dan baca sambil tunjuk dan murid lain ikut.
Langkah Kedua
1. Seterusnya, guru menampal kad perkataan ke-4 iaitu sabun. a) Guru eja dan baca sambil sentuh dan dan meminta murid ikut. b) Seorang murid lain diminta memilih gambar sabun dan dilekatkan pada sebelah kad perkataan sabun. c) Murid tersebut eja dan baca, kemudian diikuti oleh murid lain. 2. Guru menampal kad perkataan ke-5 iaitu syampu. a) Guru eja dan baca sambil sentuh dan dan meminta murid ikut. b) Seorang murid lain diminta datang ke depan memilih gambar syampu, dilekatkan pada sebelah kad perkataan syampu. c) Murid tersebut eja dan baca, kemudian diikuti oleh murid lain. 3. Kad perkataan seterusnya ialah tuala. a) Guru eja dan baca sambil sentuh dan dan meminta murid ikut. b) Seorang murid lain diminta memilih gambar tuala, dilekatkan pada sebelah kad perkataan tuala. c) Murid tersebut eja dan baca, kemudian diikuti oleh murid lain. 4. Kad perkataan yang ke-7 ialah span. a) Guru eja dan baca sambil sentuh dan dan meminta murid ikut. b) Seorang murid lain diminta memilih gambar cermin dan lekatkan pada sebelah kad perkataan span. c) Murid tersebut eja dan baca, kemudian diikuti oleh murid lain.
Langkah Ketiga
1. Guru mengarahkan murid menjawap soalan yang disediakan oleh guru dengan mengisi tempat kosong. 2. Guru menggunakan gambar sebagai bimbingan untuk menjawab soalan. Soalannya adalah seperi berikut; a) Dalam bilik mandi ada_________,_________,_________,_________. b) Adik menggosok gigi dengan_________ dan__________. c) Adik mencuci badan dengan__________dan__________. d) Adik mencucu rambut dengan__________. e) Adik mengelap badan dengan__________.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid dan meminta mereka mewarnakan peralatan-peralatan yang terdapat di dalam bilik mandi dengan bantuan guru.
Latihan Kendiri
Guru menyoal murid dengan meminta setiap murid seorang demi seorang menyebut peralatan yang berada di bilik mandi.

Penutup Pengajaran

Guru dan murid-murid bersama-sama menyanyikan lagu "Bangun pagi".

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
1. Murid boleh cuba kenalpasti peralatan di bilik mandi selain daripada di rumah dan di sekolah. Contohnya di kedai dan pasaraya. 2. Murid boleh membeli peralatan tersebut jikalau ibu bapa meminta mereka membelinya.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 8722 kali