Diterbitkan Peralatan-peralatan di dalam Bilik Mandi.