Diterbitkan Tatabahasa (Perkataan Berlawan).

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Bavani A/P Ganason

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Penggunaan perkataan berlawan dengan betul.
Objektif: 
Di akhir pelajaran, murid dapat; 1. Mengenalpasti dan menyenaraikan serta dapat mencari maksud perkataan berlawan (silang kata).
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid dapat membezakan antonim (berlawan) dan sinonim (seerti).
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Kenalpasti perkataan berlawan. 2. Bezakan antonim dan sinonim. 3. Murid diberikan kad imbasan, bagi buta (dalam braille) untuk membezakan perkataan berlawan dan seerti. 4. Guru membantu murid dengan memberikan jawapan yang betul. 5. Murid membuat latihan silang kata perkataan berlawan (murid buta dalam braille).
Bahan Bantu Mengajar: 
Lembaran kerja silang kata (dalam braille bagi buta), kad imbasan , kertas braille dan mesin braille.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru mengedarkan kepingan kad imbasan yang tertulis beberapa perkataan berlawan dan seerti kepada setiap murid (murid buta kad imbasan dalam braille).

2. Guru meminta murid mencarikan jawapan dan murid menjawab secara lisan setiap perkataan berlawan (guru membantu).

3. Guru meminta murid membaca dengan kuat.

4. Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran hari ini.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru membincangkan dengan murid perkataan berlawan dalam tulisan biasa dan braille.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru menunjukkan perkataan berlawan dan silang kata kepada murid. Guru menyatakan bahawa pembelajaran hari ini adalah berkaitan perkataan berlawan.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru mengedarkan silang kata perkataan berlawan kepada setiap murid. Murid menerima silang kata (dalam braille bagi buta). 2. Guru meminta murid berfikir dan menyenaraikan jawapan yang betul. 3. Murid diminta mencari maksud perkataan berlawan. 4. Guru berbincang dengan murid jawapan yang betul (rujuk lembaran kerja 1).
Langkah Kedua
1. Guru mengedarkan lembaran kerja berlawanan maksud dan meminta murid memilih kata yang berlawanan maksud sebanyak enam soalan. 2. Murid memilih kata yang berlawanan maksud dan menjawab. 3. Guru meminta murid menulis dalam buku latihan jawapan yang betul dan murid menulis dalam buku latihan. Murid buta tulis dalam braille.
Langkah Ketiga
Guru meminta murid membaca secara individu jawapan bagi perkataan berlawan dengan intonasi yang betul.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Murid ditunjuk cara untuk menjawab silang kata dengan betul dan cara mengisikan jawapan yang betul ikut urutan mendatar dan melintang. 2. Murid buta dibimbing oleh guru menggunakan silang kata dalam braille.
Latihan Kendiri
Murid yang dapat selesaikan silang kata diberikan latihan 2 bagi memantapkan lagi tatabahasa perkataan berlawan.

Penutup Pengajaran

Guru membuat kesimpulan isi pelajaran dan memberikan pujian kepada murid yang dapat menjawab dengan betul semua soalan.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid dapat membezakan penggunaan antonim dan sinonim dan menggunakan tatabahasa yang betul.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 27803 kali