Diterbitkan Tempat-tempat di Kawasan Sekolah.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Nor Sa’adah Binti Mohamed Masri.

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
4.2 Membina dan membaca perkataan. 4.4 Membaca dan memahami ayat dalam konteks.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Pelajaran hari ini berkaitan dengan mengenali tempat-tempat di kawasan sekolah.
Objektif: 
Pada akhir pelajaran, murid dapat; 1. Mengetahui lokasi tempat-tempat di kawasan sekolah iaitu bilik guru, bilik komputer, pusat sumber, kantin, padang, kelas, tandas dan taman permainan. 2. Membaca dan mengeja perkataan nama tempat-tempat di kawasan sekolah.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid sudah boleh membaca perkataan dan ayat mudah.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Mengenali tempat-tempat yang ada di kawasan sekolah berdasarkan gambar. 2. Membaca dan mengeja kad perkataan. 3. Memadankan kad perkataan dengan gambar. 4. Membaca ayat. 5. Membawa murid ke tempat-tempat di kawasan sekolah.
Bahan Bantu Mengajar: 
1. Sampul surat berisi teka-teki. 2. Kad perkataan nama tempat di kawasan sekolah. 3. Gambar tempat-tempat di kawasan sekolah. 4. Kad ayat mudah berkenaan dengan tempat di kawasan sekolah. 5. Lembaran kerja.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru meletakkan sampul surat berisi teka-teki di bawah meja salah seorang murid. Guru menyuruh murid mencari sampul surat di bawah meja masing-masing.

2. Murid mencari sampul surat di bawah meja mereka.

3. Guru menyuruh murid membuka sampul surat dan membaca teka-teki. Murid membaca teka-teki dengan kuat.

4. Guru membimbing murid membaca. Murid yang lain mengikut guru membaca teka-teki.

5. Guru membaca semula teka-teki yang dibaca oleh murid. Teka-teki tersebut ialah;

“Di sini terdapat banyak makanan dan minuman. Pada waktu rehat, saya akan datang ke sini untuk membeli makanan dan minuman, saya juga makan dan minum di sini. Apakah nama tempat ini?”

6. Murid meneka nama tempat yang dimaksudkan dalam teka-teki. Jawapan murid adalah “kantin sekolah”.

7. Murid yang dapat menjawab diminta memilih rakan lain untuk mengeja nama tempat tersebut.

8. Kemudian, murid yang mengeja dikehendaki menyuruh rakan lain untuk menyusun kepingan objek membentuk perkataan kantin.

9. Guru membimbing murid membuat aktiviti.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru menyoal murid siapa yang pernah pergi ke kantin sekolah. Murid yang pernah pergi ke kantin sekolah mengangkat tangan.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1. Guru menunjukkan gambar kawasan sekolah. Murid melihat gambar yang ditunjukkan oleh guru. 2. Guru menyatakan pelajaran hari ini iaitu tempat dikawasan sekolah. Murid memberikan perhatian.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
-Mengenali tempat-tempat yang ada di kawasan sekolah berdasarkan gambar. 1. Guru menunjukkan gambar tempat-tempat yang ada di kawasan sekolah. Murid melihat gambar yang ditunjukkan. 2. Guru menyoal murid nama tempat berdasarkan gambar. Murid menjawab nama tempat yang ditunjukkan oleh guru. 3. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan. Setiap pasangan dalam kumpulan harus menyoal rakan mereka nama tempat dalam gambar. 4. Guru membimbing murid membuat aktiviti. Murid bertukar-tukar peranan.
Langkah Kedua
A) Membaca dan mengeja kad perkataan. 1. Guru menunjukkan kad perkataan tempat-tempat di kawasan sekolah iaitu bilik guru, bilik komputer, pusat sumber, kantin, padang, kelas, tandas dan taman permainan. 2. Murid melihat kad perkataan yang ditunjukkan. 3. Guru menyuruh murid mengeja kad perkataan. Murid mengeja kad perkataan secara kelas dengan bimbingan guru. 4. Murid mengeja kad perkataan secara individu. Murid membaca perkataan yang dieja. B) Memadankan kad perkataan dengan gambar. 1. Guru memberikan kad gambar kepada setiap murid. Murid mendapat kad gambar. 2. Apabila guru mengangkat kad perkataan, murid diminta mengangkat gambar yang dipegangnya. 3. Murid mengangkat kad gambar berdasarkan kepada kad perkataan yang ditunjukkan oleh guru. 4. Aktiviti diteruskan dengan memberikan murid kad gambar yang berbeza-beza. Murid bertukar-tukar kad gambar. 5. Guru mencatatkan markah pelajar yang berjaya menjawab dengan betul. Murid yang mendapat markah tertinggi, mendapat ganjaran daripada guru.
Langkah Ketiga
A) Membaca ayat. 1. Guru mengedarkan kad ayat kepada setiap murid. Setiap murid mendapat kad ayat. 2. Kad ayat mengandungi maklumat tentang tempat-tempat di kawasan sekolah. 3. Guru membimbing murid membaca. Murid membaca kad ayat secara individu. 4. Setelah murid selesai membaca, guru menyuruh murid menjawab soalan berdasarkan kepada kad ayat. Murid menjawab soalan.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Guru mengedarkan lembaran kerja. Murid mendapat lembaran kerja. 2. Lembaran kerja tersebut mengandungi arahan untuk murid membina perkataan dengan mengenal pasti huruf daripada nombor yang diberikan pada kad jejak labah-labah. 4. Guru membimbing murid membuat lembaran kerja.
Latihan Kendiri
1. Murid mengeja kad perkataan secara individu.

Penutup Pengajaran

1. Guru menyoal kembali nama tempat-tempat di kawasan sekolah. Murid menjawab nama tempat di kawasan sekolah. 2. Guru merumuskan isi pelajaran.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid sentiasa di dedahkan dengan kawasan sekolah.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 4432 kali